Gezondheidsmonitor
Coronavirus

Deze pagina geeft voor inwoners van Den Haag inzicht in de aspecten die van invloed zijn op het wel of niet opvolgen van de gedragsregels die zijn ingesteld door de overheid. Deze informatie is afkomstig uit de derde ronde van het landelijke panelonderzoek van de GGD’en, GGD-GHOR en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).1 Het onderzoek gaat over het gedrag van mensen, wat ze vinden van de gedragsmaatregelen en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat tijdens de coronacrisis. De landelijke resultaten van het onderzoek zijn te vinden op de website van het RIVM.

De samenstelling van de groep mensen die heeft meegedaan aan het panelonderzoek is niet representatief. Er hebben bijvoorbeeld relatief veel hoogopgeleiden en ouderen de vragenlijst ingevuld. De resultaten geven echter wel een indicatie van de situatie in de gemeente.

Risico-inschatting besmetting

Figuur 1. Inschatting van de kans om zelf met het coronavirus besmet te raken of anderen hiermee te besmetten. Den Haag en regio Haaglanden, mei 2020.
DH Gedragsmaatregelen Factoren Opvolgen Coronavirus F1
Figuur 2. Percentage inwoners dat het (heel) erg zou vinden om zelf met het coronavirus besmet te raken of anderen hiermee te besmetten. Den Haag en regio Haaglanden, mei 2020.
DH Gedragsmaatregelen Factoren Opvolgen Coronavirus F2

Helpen de maatregelen?

Figuur 3. Percentage inwoners dat denkt dat de maatregelen (heel) veel helpen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Den Haag en regio Haaglanden, mei 2020.
DH Gedragsmaatregelen Factoren Opvolgen Coronavirus F3

Hoe makkelijk is het om je aan de maatregelen te houden?

Figuur 4. Percentage inwoners dat het (heel) makkelijk vindt om zich aan de maatregelen te houden. Den Haag en regio Haaglanden, mei 2020.
DH Gedragsmaatregelen Factoren Opvolgen Coronavirus F4

Conclusie

De cijfers voor Den Haag zijn redelijk vergelijkbaar met de cijfers in regio Haaglanden: ruim 10% denkt dat het (zeer) waarschijnlijk is dat ze zelf besmet raken, terwijl bijna de helft denkt dat het (zeer) waarschijnlijk is dat ze anderen met het coronavirus gaan besmetten. Veel inwoners vinden het (heel) erg als ze anderen zouden besmetten. De meerderheid van de inwoners denkt dat de maatregelen (heel) veel helpen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan; voor veel mensen is geen handen schudden de maatregel die (heel) makkelijk is om op te volgen.

Rondom alle percentages (zowel per gemeente als regionaal en landelijk) zit een marge. Kleine verschillen liggen waarschijnlijk binnen deze marge.
Grote verschillen kunnen een indicatie zijn voor een verschil met Haaglanden. Maar omdat de respons niet representatief is voor de hele bevolking moeten verschillen voorzichtig worden geïnterpreteerd.

Klik hier voor de resultaten van ronde 3 van regio Haaglanden ten opzichte van Nederland.

Klik hier voor de resultaten van ronde 1.

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties