Gezondheidsmonitor
1 Bevolking.svg

Deze tekst beschrijft de ontwikkeling van de Haagse bevolking op de korte en lange termijn. Er zijn verschillende bevolkingsprognoses beschikbaar voor Den Haag. Er is een korte termijn prognose, de zogenoemde woningbouwprognose (WBP) tot 2030. Daarnaast zijn er twee varianten van een lange termijn prognose tot 2040 (Agenda Ruimte voor de Stad (ARvdS)-prognose, 2000 en 2500 varianta). Naast de Haagse bevolkingsprognoses zijn er ook provinciale en landelijke prognoses beschikbaar (Provincie Zuid-Holland, PRIMOS en Planbureau voor de Leefomgeving / Centraal Bureau voor de Statistiek [PBL/CBS]) die iets zeggen over de verwachte bevolkingsontwikkeling in Den Haag.1-3

In deze tekst worden resultaten gepresenteerd van de verschillende prognoses. Allereerst wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling voor de gehele stad, vervolgens wordt gespecificeerd naar leeftijd, etnische afkomst en stadsdeel. Voor etnische afkomst en stadsdeel is er enkel een korte termijn prognose beschikbaar.

a In de 2000-variant wordt uitgegaan van een jaarlijkse toevoeging van 2000 woningen aan de woningvoorraad, bij de 2500-variant van een jaarlijkse toevoeging van 2500 woningen.

Inwoners (alle leeftijden)

Groei van de Haagse bevolking zet door

Volgens de diverse bevolkingsprognoses zal de Haagse bevolking blijven groeien. Op 1 januari 2018 telde Den Haag 533.026 inwoners. Volgens de korte termijn prognose (WBP) zal het aantal inwoners groeien naar 566.716 inwoners in 2023, een toename van 33.690 inwoners (6,3%) (figuur 1). De voorspellingen voor de lange termijn (tot 2040) lopen uiteen van ruim 602.000 inwoners (ARvdS-prognose 2000-variant, bevolkingsgroei van 13,0%) in 2040 tot ruim 630.000 inwoners in 2040 (PRIMOS-prognose 2017, bevolkingsgroei van 18,1%).1-3

Figuur 1. Ontwikkeling van de Haagse bevolking volgens verschillende prognosesa. Den Haag, prognose 2020 – 2040b.
DH Bevolkingsprognose F1

Prognose naar leeftijd

Op de korte termijn (tot 2030) is de bevolkingstoename het grootst onder 65-plussers

Het aantal 0- tot en met 19-jarigen neemt volgens de korte termijn prognose (WBP) toe met 1,2% en het aantal 20- tot en met 64-jarigen met 9,5% (tabel 1). De toename is het grootst bij het aantal 65-plussers (toename 25,7%). In vergelijking met 2020 neemt de groene druk (het aantal 0- tot en met 19-jarigen gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) iets af de komende jaren, maar neemt de grijze druk (het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 20- tot en met 64-jarigen) juist iets toe.1,2

Tabel 1. Aantal inwoners, procentuele toename per leeftijdscategorie en groene en grijze druk volgens de WBP prognose. Den Haag, 2020 en prognose 2030.*
DH Bevolkingsprognose T1

Ook in de lange termijn prognose (tot 2040) is de bevolkingstoename het grootst onder 65-plussers

In deze paragraaf worden drie lange termijn prognoses besproken. Twee hiervan zijn Haagse prognoses (ARvdS-prognose, 2000- en 2500-variant) en één landelijke prognose (PBL/CBS). De toename van het aantal 0- tot en met 19-jarigen tot 2040 varieert in deze prognoses van ongeveer 4.000 (3,3) tot bijna 25.000 (20,2%) (figuur 2). De landelijke prognose (PBL/CBS) gaat uit van de grootste toename van het aantal 0- tot en met 19-jarigen (20,2%). Bij de groep  20- tot en met 64-jarigen voorspellen de Haagse prognoses een groei van ongeveer 32.000 (9,5%) tot 43.000 (12,7%). Hier voorspelt de landelijke prognose een afname met -0,5%. De groep 65-plussers zal het meest toenemen: er wordt een groei voorspeld van ongeveer 44.000 (54,3%) tot 57.000 65-plussers (73,3%, landelijke prognose).

De twee Haagse lange termijn prognoses gaan ervan uit dat de groene druk licht zal dalen (van 36,5% in 2019 naar 34,4% in 2040). De landelijke prognose gaat uit van een stijging van de groene druk naar 44% in 2040.

Alle drie de prognoses gaan uit van een toename van de grijze druk. In 2019 was de grijze druk 23,1%. De twee Haagse prognoses gaan uit van een grijze druk van 32,6% (ARvdS-2000) en 32,0% (ARvdS-2500) in 2040; de landelijke prognose van een grijze druk van 40,3%.1-3

Figuur 2. Ontwikkeling van de Haagse bevolking naar leeftijd volgens drie lange termijn–prognoses. Den Haag, 2019-prognose 2040.*
DH Bevolkingsprognose F2

Prognose naar etnische afkomst

 

In 2030 vormen inwoners van overig niet-Westerse afkomst, na autochtone inwoners, de grootste bevolkingsgroep

Op 1 januari 2020 was 44,3% van de Haagse bevolking van autochtone afkomst. Volgens de korte termijn prognose (WBP) daalt dit percentage naar 37,4% in 2030. Ook het percentage Turkse Hagenaars, Marokkaanse Hagenaars, Surinaamse Hagenaars en Indonesische Hagenaars nemen licht af. De groepen Oost- Europeanen, overig niet-westerse en overig westerse inwoners groeien volgens de prognose het sterkst. 1,2

In 2030 zullen de overige niet-Westerse allochtone Hagenaars (15,8%) na de autochtone Hagenaars de grootste groep in Den Haag vormen. Zij worden gevolgd door de Hagenaars uit de overig Westerse landen (11,9%), Oost-Europese Hagenaars (9,2%), Turkse Hagenaars (7,3%) en Surinaamse Hagenaars (7,2%) (figuur 3).1,2

Figuur 3. Ontwikkeling van het percentage Hagenaars van niet-Nederlandse afkomst, naar etnische afkomst. Den Haag 2020-prognose 2030.
DH Bevolkingsprognose F3

Prognose naar stadsdeel

 

Grootste groei in stadsdeel Laak, lichte daling in Leidschenveen-Ypenburg

Volgens de korte termijn prognose (WBP) zal stadsdeel Laak procentueel gezien de grootste groei doormaken. In 2020 telde Laak 45.895 inwoners. Volgens de prognose zal dit in 2030 toenemen tot 65.067 inwoners, een groei van 41,8% (tabel 2). Dit heeft ermee te maken dat dit het stadsdeel is waar de woningvoorraad tot 2030 het sterkst toeneemt. De stadsdelen Loosduinen, en Haagse Hout volgen hierna met een groei van resp. 14,4% en 11,7%. In Leidschenveen-Ypenburg zal volgens de prognose het aantal inwoners licht dalen met 1,8%.1,2

Tabel 2. Aantal inwoners en procentuele toename per stadsdeel. Den Haag, 2020 en prognose 2030.*
DH Bevolkingsprognose T2
  1. Gemeente Den Haag. Dienst Stedelijke Ontwikkelingen(DSO); Programmamanagement, Strategie en Onderzoek. Bevolkingsprognose Den Haag. Den Haag, 2021
    (bezocht op 8 maart 2021; beschikbaar op URL: https://denhaag.incijfers.nl/info/bevolkingsprognose.htm)
  2. Gemeente Den Haag, Dienst Burgerzaken. Den Haag in Cijfers. [Online]. (bezocht op 22 december 2020; Beschikbaar op URL: https://denhaag.buurtmonitor.nl/
  3. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Regionale prognose 2019-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015. [Online]. (bezocht op 23 december 2020); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl/statline
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties