Gezondheidsmonitor

Op deze pagina vindt u een overzicht van de kernboodschappen van GGD Haaglanden voor de gemeente Den Haag.

Een rookvrije generatie en verantwoord omgaan met alcohol in Den Haag

Genotmiddelen1 zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd blijven. Het gebruik van middelen zorgt vaak voor een aangename of stimulerende werking op korte termijn. Gelijktijdig heeft het een negatief effect op de gezondheid. Daarbij zijn genotmiddelen vaak verslavend. 

Het is belangrijk dat Den Haag zich blijft inzetten op zowel de preventie van genotmiddelengebruik als de gerichte aanpak bij bestaande problematiek. Deze focus blijkt eveneens uit een onlangs verschenen onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid2. Hierbij is ook de inzet op het gebied van het handhaven van regelgeving en het houden van toezicht van groot belang.

Gezond gewicht in Den Haag

Den Haag wil dat haar inwoners vitaal oud worden. Dat zij fit en gezond zijn en blijven. Wie op jonge leeftijd gezond is en een gezond gewicht heeft, zal op latere leeftijd ook minder gezondheidsproblemen hebben. Den Haag zet hier al meer dan tien jaar op in met de Haagse Aanpak Gezond Gewicht (HAGG). De ambitie van HAGG is dat een gezonde leefstijl gewoon is voor alle Haagse kinderen en jongeren. Gezond eten en drinken en voldoende bewegen en slapen leveren een positieve bijdrage aan het bereiken en behouden van een gezond gewicht.

Een gezond seksueel leven voor alle Hagenaars

Seksuele gezondheid is een breed onderwerp. Het gaat over gezonde seksuele relaties, voorkomen van seksueel geweld, voorkomen van ongewenste zwangerschappen en voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa). De seksuele gezondheid is in Nederland bovenge­middeld goed. Toch veroorzaken soa, hiv, ongewenste zwangerschap en seksueel geweld nog steeds veel problemen en ziektelast1.