Gezondheidsmonitor
5 Psychische gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft de cijfers over suïcidaal gedrag van jongeren in de gemeente Delft op basis van zelfrapportage in de Jongerenpeiling 2019. 

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Eén op de zes jongeren (3 vmbo) heeft wel eens suïcidale gedachten

Eén op de zes (17%) jongeren (3 vmbo) in Delft heeft er in de laatste twaalf maanden wel eens serieus over gedacht een eind te maken aan zijn of haar leven.13 In regio Zuid-Holland West is dit 14%. Vanwege te kleine aantallen (privacy) is het niet mogelijk de percentages weer te geven voor Delftse jongeren die een suïcidepoging hebben gedaan in de laatste 12 maanden. In Zuid-Holland West heeft 2% van de totale groep jongeren een suïcidepoging gedaan in het afgelopen jaar. Onder jongeren met suïcidale gedachten is dit 13% (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) met suïcidale gedachten en suïcidepoging in de laatste 12 maanden. Delft, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Delft_Suicidaal_T1.jpg

Tabel 2 toont dat een kwart van de meisjes (24%) wel eens suïcidale gedachten heeft. Het percentage jongens dat weleens suïcidale gedachten heeft is te klein om weer te geven. Ook het percentage op het VMBO-overig is te klein om weer te geven. Op het vmbo-tl heeft 17% van de jongeren suïcidale gedachten gehad. Bij jongeren van Nederlandse afkomst is dit percentage 14%, terwijl één op de vijf jongeren van niet-Nederlandse afkomst wel eens aan suïcide denkt.

Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) met suïcidale gedachten in de laatste 12 maanden naar achtergrondkenmerken. Delft, schooljaar 2018/2019.
Delft_Suicidaal_T2.jpg

Vanwege de kleine aantallen in Delft is het niet mogelijk om een uitsplitsing naar achtergrondkenmerken te maken voor jongeren met suïcidale gedachten die een suïcidepoging hebben gedaan. Tabel 3 toont deze cijfers voor de regio Zuid-Holland West. Hierin is te zien dat 12% van de meisjes en 16% van de jongens met suïcidale gedachten in het laatste jaar een zelfmoordpoging hebben gedaan. Acht procent van de jongeren op het vmbo-tl en 22% op het vmbo-overig heeft een suïcidepoging gedaan in de laatste 12 maanden. Bij de jongeren van Nederlandse en niet-Nederlandse afkomst is dit respectievelijk 13% en 14%.

Tabel 3. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) met suïcidale gedachten die een suïcidepoging hebben gedaan in de laatste 12 maanden naar achtergrondkenmerken. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Delft_Suicidaal_T3.jpg

HAVO/VWO

Eén op de tien jongeren (4 havo/vwo) heeft wel eens suïcidale gedachten

Eén op de tien jongeren (4 havo/vwo) in Delft heeft er in de laatste twaalf maanden wel eens serieus over gedacht een eind te maken aan zijn of haar leven.13 In regio Zuid-Holland West is dat 9%. Vanwege te kleine aantallen (privacy) is het niet mogelijk de percentages weer te geven voor Delftse jongeren die een suïcidepoging hebben gedaan in de laatste 12 maanden. In Zuid-Holland West heeft 1% van de totale groep jongeren een suïcidepoging gedaan in het afgelopen jaar. Onder jongeren met suïcidale gedachten is dit 8% (Tabel 4).

Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) met suïcidale gedachten en suïcidepoging in de laatste 12 maanden. Delft, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Delft_Suicidaal_T4.jpg

Negen procent van de jongens en 11% van de meisjes heeft in de laatste 12 maanden suïcidale gedachten gehad. Van de havo-leerlingen heeft 12% suïcidale gedachten gehad; bij de vwo-leerlingen is dit 8%. Dertien procent van de jongeren van Nederlandse afkomst heeft in het afgelopen jaar suïcidale gedachten gehad. Vanwege te kleine aantallen is het niet mogelijk om het percentage voor de jongeren van niet-Nederlandse afkomst te presenteren (Tabel 5).

Tabel 5. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) met suïcidale gedachten in de laatste 12 maanden naar achtergrondkenmerken. Delft, schooljaar 2018/2019.
Delft_Suicidaal_T5.jpg

Vanwege de kleine aantallen in Delft is het niet mogelijk om een uitsplitsing naar achtergrondkenmerken te maken voor jongeren met suïcidale gedachten die een suïcidepoging hebben gedaan. Tabel 6 toont deze cijfers voor de regio Zuid-Holland West. Hierin is te zien dat één op de tien meisjes met suïcidale gedachten (11%) in het laatste jaar een zelfmoordpoging heeft gedaan. Voor de jongens kan dit percentage niet worden gepresenteerd vanwege een te laag aantal. Op zowel de havo als het vwo heeft 8% van de jongeren met suïcidale gedachten een suïcidepoging gedaan. Bij jongeren van Nederlandse afkomst is dit 9%; bij jongeren van niet-Nederlandse afkomst is het aantal te klein om een resultaat te presenteren (Tabel 6).

Tabel 6. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) met suïcidale gedachten die een suïcidepoging hebben gedaan in de laatste 12 maanden naar achtergrondkenmerken. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Delft_Suicidaal_T6.jpg
 1. Van Hemert et al. Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.
 2. 113 Online. Suïcidaliteit, wat is het [Online]. (bezocht op 15 nov 2019); beschikbaar via URL: https://www.113.nl/over-suicidaliteit/suicidaliteit-wat-het
 3. GGZ standaarden. GGZ standaard Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag. 2018 [Online]. (bezocht op 15 nov 2019); beschikbaar op URL: https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diagnostiek-en-behandeling-van-suicidaal-gedrag/samenvatting
 4. Trimbos instituut. Factsheet Depressie, angst en suïcidepreventie [online]. (bezocht op 15 nov 2019); Beschikbaar op URL: https://www.trimbos.nl/kennis/depressie-angst-suicidepreventie
 5. Overledenen; zelfdoding (inwoners), diverse kenmerken. [Online]. (bezocht op 15 nov 2019); beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/7022gza/table
 6. 113 online. Cijfers zelfdoding Nederland 2017 [Online]. (bezocht op 15 nov 2019); beschikbaar op URL: https://www.113.nl/cijfers-zelfdoding-nederland-2017
 7. 113 Online. Zelfmoordcijfers van 2017 [Online]. (bezocht op 15 nov 2019); beschikbaar op URL: https://www.113.nl/actueel/cbs-publiceert-zelfmoordcijfers-van-2017
 8. Minder Zelfdodingen in 2018 [Online]. (bezocht op 15 nov 2019); beschikbaar op URL: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/26/minder-zelfdodingen-in-2018
 9. 113 online. Van Bergen, Popma et al. Suïcide onder 10- tot 20-jarigen in 2017, Een verdiepend onderzoek.
 10. Suïcidepoging nazorg [Online]. (bezocht op 21 jan 2020); beschikbaar op URL: https://www.indigowest.nl/vraag-hulp/suicide-nazorg
 11. Factsheet Suïcidaal en zelfbeschadigend gedrag. 2019 [Online]. (bezocht op 21 jan 2020); beschikbaar op URL: https://www.indigowest.nl/documents/2695788/2758220/Factsheet+SuNa+Haaglanden_juli+2019.pdf
 12. 113 online. Factsheet Suïcidepreventie en jongeren. 2015 [Online]. (bezocht op 21 jan 2020); beschikbaar op URL: https://www.113.nl/sites/default/files/113/preventie/factsheet_suicidepreventie_en_jongeren.pdf
 13. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties