Gezondheidsmonitor
2 Participatie.svg

Deze tekst beschrijft het hoogst behaalde opleidingsniveau van inwoners (19 jaar en ouder) van Delft. Het gaat dan om een opleiding afgerond met diploma of voldoende getuigschrift. Deze informatie is afkomstig uit de Gezondheidsenquête 2016.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Twee op de tien inwoners in Delft hebben een laag opleidingsniveau

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 heeft 48% van de inwoners van Delft (19 jaar en ouder) een hoog opleidingsniveau en 20% een laag opleidingsniveau. De rest van de inwoners (31%) heeft een gemiddeld opleidingsniveau (figuur 1).2

Figuur 1. Hoogst voltooide opleiding inwoners (19 jaar en ouder). Delft 2016.
Delft_2.1b_Opleidingsniveau_F1.png

Bij zowel 19- tot en met 64-jarigen als 65-plussers in Delft neemt het percentage inwoners met een lage opleiding af en het percentage inwoners met een hoge opleiding toe in de periode 2004/2005 tot en met 2016 (figuur 2).

Figuur 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) met een laag en hoog opleidingsniveau, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Delft, 2004-2016.
Delft_2.1b_Opleidingsniveau_F2.png

In Delft heeft een lager percentage van de inwoners een laag opleidingsniveau dan in Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland (tabel 1).

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) met een laag opleidingsniveau. Delft, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Delft_2.1b_Opleidingsniveau_T2.png

Het percentage inwoners met een laag opleidingsniveau is hoger bij ouderen

Het percentage inwoners van Haaglanden met een laag opleidingsniveau neemt toe met de leeftijd (tabel 2). Zo heeft 12% van de 18- tot en met 34-jarigen een laag opleidingsniveau, bij 75- tot en met 84-jarigen en 85-plussers is dat respectievelijk 61% en 62%. Meer vrouwen hebben een laag opleidingsniveau in vergelijking met mannen. Hetzelfde geldt voor inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn in vergelijking met inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.2

Bij inwoners van niet-westerse afkomst relatief veel laagopgeleiden

Bij inwoners van niet-westerse afkomst in Haaglanden heeft een relatief hoog percentage een laag opleidingsniveau in vergelijking met inwoners van autochtone en overig westerse afkomst. Bij inwoners met een laag inkomen of die moeite hebben met rondkomen, is het percentage laagopgeleiden hoger dan bij inwoners met een hoger inkomen of die geen moeite hebben met rondkomen.2

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) met een laag opleidingsniveau, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Delft_2.1b_Opleidingsniveau_T3.png
  • Etnische afkomst
  • Huishoudinkomen
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties