Gezondheidsmonitor
3 gezonde levensverwachting.svg

Deze tekst beschrijft de (gezonde) levensverwachting van de inwoners van Delft. Deze informatie is gebaseerd op de sterftegegevens over de periode 2013-2016 van het CBS en de ervaren gezondheid uit de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder).2,3 Levensverwachting en gezonde levensverwachting wordt voor de Nederlandse bevolking ieder jaar berekend. Voor kleinere regio’s zoals gemeenten en wijken is het aantal sterfgevallen per jaar te klein voor betrouwbare cijfers. Om die reden wordt gebruik gemaakt van gemiddelden over een periode van vier jaar.

Bij geboorte

Vrouwen leven langer dan mannen

In Nederland en ook in Delft leven vrouwen gemiddeld langer dan mannen. Dit verschil tussen mannen en vrouwen wordt wel steeds kleiner. In de periode 2013-2016 was de gemiddelde levensverwachting van mannen uit Delft 80,4 jaar, van vrouwen uit Delft 83,4 jaar (tabel 1). Dit is vergelijkbaar met de gemiddelde levensverwachting in Haaglanden. In Haaglanden was de gemiddelde levensverwachting 80,1 jaar voor mannen en 83,6 jaar voor vrouwen. Landelijk was deze in 2016 79,9 jaar voor mannen en 83,1 jaar voor vrouwen.

Tabel 1. Levensverwachting bij geboorte en gezonde levensverwachting bij geboorte, in jaren, naar geslacht. Delft en Haaglanden 2013-2016 en Nederland 2016.
Delft_3.1_GezondeLevensverwachting_T1.png (1)

Vergeleken met de periode 2009-2012 is de levensverwachting van zowel mannen als vrouwen uit Delft iets gestegen (figuur 1). Ook landelijk is de levensverwachting in de afgelopen jaren bij zowel mannen als vrouwen toegenomen.

Figuur 1. Levensverwachting en gezonde levensverwachting bij geboorte naar geslacht. Delft 2009-2012, 2013-2016.
Delft_3.1_GezondeLevensverwachting_F1.png (1)

Vrouwen leven minder lang in goede ervaren gezondheid

De gezonde levensverwachting is voor mannen hoger dan voor vrouwen. Vrouwen leven dus langer (de levensverwachting is hoger), maar minder lang in goede ervaren gezondheid.

In Delft is in de periode 2013-2016 de gezonde levensverwachting bij geboorte voor mannen 64,6 jaar, voor vrouwen 62,4 jaar (tabel 1). Dit is hoger dan in Haaglanden (mannen: 62,2, vrouwen 61,9 jaar) en lager dan landelijk (mannen: 64,9 jaar, vrouwen: 63,3 jaar). Vergeleken met 2009-2012 is de gezonde levensverwachting van Delftse mannen iets gestegen en die van Delftse vrouwen iets gedaald (figuur 1).

Bij 65 jaar

In Delft iets hogere levensverwachting bij 65 jaar vergeleken met Haaglanden en landelijk

De levensverwachting bij 65 jaar in 2013-2016 is in Delft 19,2 jaar bij mannen en 22,0 jaar bij vrouwen (tabel 2). Dit is iets hoger dan in Haaglanden (mannen: 18,8 jaar, vrouwen: 21,5 jaar) en landelijk (mannen: 18,8 jaar, vrouwen: 21,4 jaar).

Tabel 2. Levensverwachting bij 65 jaar en gezonde levensverwachting bij 65 jaar naar geslacht. Delft en Haaglanden 2013-2016 en Nederland 2016.
Delft_3.1_GezondeLevensverwachting_T2.png (1)

Ten opzichte van 2009-2012 is de levensverwachting bij 65 jaar in Delft in 2013-2016 iets gestegen (figuur 2).

Figuur 2. Levensverwachting en gezonde levensverwachting bij 65 jaar naar geslacht. Delft 2009-2012, 2013-2016.
Delft_3.1_GezondeLevensverwachting_F2.png (1)

Delftse vrouwen hebben lagere gezonde levensverwachting bij 65 jaar dan vrouwen in Haaglanden en Nederland

Op 65-jarige leeftijd is de gezonde levensverwachting bij Delftse mannen 11,7 jaar, bij Delftse vrouwen 11,3 jaar (tabel 2). Dit is voor mannen vergelijkbaar met de cijfers voor Haaglanden en Nederland en voor vrouwen lager. In Haaglanden was in 2013-2016 de gezonde levensverwachting bij 65 jaar 11,6 jaar voor mannen en 11,8 jaar voor vrouwen. Landelijk was dit in 2016 11,8 jaar voor mannen en 12,7 jaar voor vrouwen. Vergeleken met 2009-2012 is de gezonde levensverwachting bij 65 jaar van Delftse mannen iets gestegen en die van Delftse vrouwen iets gedaald (figuur 2).

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Gezonde levensverwachting; cijfers en context [Online]. (bezocht op 4 december 2017); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/gezonde-levensverwachting/cijfers-context/huidige-situatie.
  1. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
  2. CBS Statline, Bevolkingsontwikkeling; regio per maand (bezocht op 8 en 9 augustus 2017); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/Statweb/selection/?VW=T&DM=SLNL&PA=37230ned&D1=0,2-12,17&D2=221,225,508&D3=182-193,195-204&HDR=G2&STB=G1,T.

 

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties