Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft het percentage jongeren in Delft dat zich bezig houdt met gamen. Deze informatie is gebaseerd op de Jongerenpeiling 2019 (3 vmbo en 4 havo/vwo). Hier zijn vragen gesteld om te bepalen of jongeren risico lopen op problematisch gamegedrag. Deze vragen gaan onder andere over hoe moeilijk zij het vinden om met gamen te stoppen, hoe vaak ze liever gamen dan in het echt tijd met anderen doorbrengen en hoe vaak zij slaap tekort komen door het gamen. Soortgelijke vragen naar het gebruik van sociale media werden uitgevraagd voor de Jongerenpeiling. Echter, omdat de vraagstellingen en antwoordopties in de voor de jongerenpeiling gebruikte vragenlijsten onvoldoende overeenkwamen, worden voor het gebruik van sociale media geen resultaten gepresenteerd.

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Driekwart van de jongeren (3-vmbo) speelt games

Van de jongeren in Delft speelt 73% games, in Zuid-Holland West is dit 70% (Tabel 1).2 Het aantal Delftse jongeren dat risico op problematisch gamen loopt is te klein om weer te kunnen geven. Uitsplitsingen naar achtergrond kunnen voor deze groep dan ook niet worden gepresenteerd. In regio Zuid-Holland West heeft 5% van alle jongeren een risico op problematisch gamen; voor jongeren die gamen is dit 8%.

Tabel 1. Percentage jongeren (3-vmbo leerlingen) dat gamet en dat een risico heeft op problematisch gamen. Delft, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Delft_Gamen_T1.jpg

In Delft gamet 97% van de jongens; van meisjes bijna de helft (46%). Op het vmbo-tl spelen zeven van de tien (72%) van de jongeren games, onder jongeren op het vmbo-overig is dit ruim driekwart (76%). Driekwart (77%) van de jongeren van Nederlandse afkomst en twee derde (67%) van de jongeren van niet-Nederlandse afkomst in Delft gamet (Figuur 1).

Figuur 1. Percentage jongeren (3-vmbo leerlingen) dat gamet, naar achtergrondkenmerken. Delft, schooljaar 2018/2019.
Delft_Gamen_F1.jpg

HAVO/VWO

Twee derde van de jongeren (4-havo/vwo) speelt games

Bijna twee derde (65%) van de jongeren in Delft speelt games, in Zuid-Holland West is dit 63% (Tabel 2).2 Van de totale groep jongeren in Delft heeft 4% een risico op problematisch gamen, voor de jongeren die gamen is dit 6%. In de regio Zuid-Holland West is dit respectievelijk 3% en 5%.

Tabel 2. Percentage jongeren (4-havo/vwo leerlingen) dat gamet en risico op problematisch gamen. Delft, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Delft_Gamen_T2.jpg

Ruim negen op de tien jongens gamen (93%), net als één op de vier meisjes (40%). Op de havo gamet 63% van de jongeren en op het vwo 67%. Van de jongeren van Nederlandse afkomst gamet twee derde (67%), onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 60%. Eén op de tien jongens loopt risico op problematisch gamen. Voor havisten loopt één op de twintig jongeren dit risico, net als bij het aantal jongeren van Nederlandse komaf (Figuur 2). Geen van de meisjes en jongeren van niet-Nederlandse afkomst geven aan risico te lopen op problematisch gamen. Vanwege privacy (te kleine aantallen) zijn is niet mogelijk om cijfers van risico lopende vwo’ers te presenteren.

Figuur 2. Percentage jongeren (4-havo/vwo leerlingen) dat gamet en risico op problematisch gamen naar achtergrondkenmerken. Delft, schooljaar 2018/2019.
Delft_Gamen_F2.jpg
  1. Van Rooij T, Schoenmakers T, Van de Mheen D. Problematisch gebruik van sociale media en games. [Online]. (bezocht op 21 okt 2019); Beschikbaar op URL: https://wij-leren.nl/games-social-media.php
  2. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties