Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft de mate van overgewicht bij de inwoners van Delft. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenenquête 2015 (12 tot en met 18 jaar).

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Vier op de tien inwoners Delft heeft overgewicht

Vier op de tien inwoners van Delft van 19 jaar en ouder (41%) kampt met (ernstig) overgewicht.4 Het percentage inwoners met ondergewicht is 3%. Dit betekent dat 55% van de inwoners van Delft een gezond gewicht heeft (figuur 1).

Figuur 1. Verdeling inwoners (19 jaar en ouder) naar onder-, over- en gezond gewicht. Delft 2016.
Delft_8.1_Lichaamsgewicht_F1.png

Percentage inwoners van Delft met overgewicht blijft nagenoeg gelijk

Zowel bij 19- tot en met 64-jarigen als bij 65-plussers blijft het percentage inwoners dat (ernstig) overgewicht heeft vrijwel gelijk sinds 2008 (tabel 1).4

Tabel 1. Percentage inwoners dat (ernstig) overgewicht heeft, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Delft, 2008-2016.
Delft_8.1_Lichaamsgewicht_T1.png

Het percentage inwoners van Delft met overgewicht is lager dan in Zuid-West Holland, Haaglanden en Nederland (tabel 2).4

Tabel 2. Percentage inwoners dat (ernstig) overgewicht heeft. Delft, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Delft_8.1_Lichaamsgewicht_T2.png

Met name inwoners met een lage sociaaleconomische status hebben overgewicht

Verhoudingsgewijs veel inwoners met een laag opleidingsniveau (62%) en inwoners met een inkomen van maximaal 16.100 euro (51%) hebben overgewicht (tabel 3).4 Hetzelfde geldt voor inwoners die moeite hebben met rondkomen (58%).

Daarnaast valt op dat relatief veel mannen overgewicht hebben. Bij inwoners van 19 tot en met 34 jaar (30%) en van 85 jaar en ouder (42%) is het percentage met overgewicht verhoudingsgewijs laag. In de leeftijdsgroepen van 35 tot en met 84 jaar komt overgewicht juist relatief veel voor.

Bij inwoners met een niet-westerse afkomst is ongeveer 55% te zwaar, terwijl dit onder inwoners met een autochtone en overig westerse afkomst minder dan de helft is.

Tabel 3. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat (ernstig) overgewicht heeft, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Delft_8.1_Lichaamsgewicht_T3.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

Veertien procent van de jongeren in Delft heeft overgewicht

Omdat kinderen en jongeren in de groei zijn en hun lichaamsverhoudingen en –samenstelling nog wijzigt, gelden de grenzen voor BMI niet voor kinderen. Voor kinderen zijn de grenzen afhankelijk van leeftijd en geslacht.3 Uit de Jongerenenquête 2015 blijkt dat 14% van de jongeren in Delft (12 tot en met 18 jaar) overgewicht heeft.5 In Haaglanden heeft 11% van de jongeren overgewicht.

Tabel 4. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat (ernstig) overgewicht heeft, naar achtergrondkenmerken. Delft en Haaglanden, 2015.
Delft_8.1_Lichaamsgewicht_T4.png
  1. Gezondheidsraad. Overgewicht en obesitas. publicatie nr 2003/07. Den Haag: Gezondheidsraad; 2003.
  2. In 't Panhuis-Plasmans M, Luijben AHP, Hoogenveen RT. Zorgkosten van ongezond gedrag. Kosten van ziekten notities 2012-2. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); 2012.
  3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Overgewicht; cijfers en context [Online] (bezocht op 21 aug 2017); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/cijfers-context/samenvatting
  4. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
  5. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenenquête 2015.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties