Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft in hoeverre inwoners van Delft bewegen en sporten. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenpeiling 2019.

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Zes op de tien inwoners Delft voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen

Zes op de tien inwoners van Delft (van 19 jaar en ouder) bewegen voldoende, uitgaande van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB).4 Dit blijkt uit de Gezondheidsenquête 2016. Onder 65-plussers neemt dit percentage toe (tabel 1).

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de NNGB. Delft 2012-2016.
Delft_8.1_Lichaamsbeweging_T1.png

Percentage inwoners dat voldoet aan de NNGB is vergelijkbaar met Nederland

Het percentage inwoners van Delft dat aan de NNGB voldoet, is vergelijkbaar met Haaglanden, Zuid-Holland West en Nederland.4 Dit geldt ook voor het percentage inwoners dat aan de Fitnorm of Combinorm voldoet (tabel 2).

Tabel 2. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de NNGB, Fitnorm en Combinorm. Delft, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Delft_8.1_Lichaamsbeweging_T2.png

Zes op de tien inwoners van Delft sport minimaal één keer per week

Naast het voldoen aan de verschillende normen is in de Gezondheidsenquête 2016 ook gevraagd naar sporten. In Delft sport 58% minimaal één keer per week.4 Dat is hoger dan in Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland (tabel 3).

Tabel 3. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat minimaal 1 keer per week sport. Delft, Zuid-Holland West, Haaglanden en Nederland, 2016.
Delft_8.1_Lichaamsbeweging_T3.png

Verhoudingsgewijs minder inwoners met een laag inkomen bewegen voldoende

Bij inwoners in Haaglanden met een lager inkomen voldoet een kleiner percentage aan de NNGB in vergelijking met inwoners met hoger inkomen (tabel 4).4 Hetzelfde geldt voor inwoners die inwoners moeite hebben met financieel rondkomen ten opzichte van degenen die dat niet hebben.

Ook bij inwoners met een niet-westerse afkomst is het percentage dat voldoende beweegt lager

Op het gebied van bewegen bestaan verschillen tussen inwoners naar etnische afkomst en leeftijd. Zo bewegen inwoners van Haaglanden van een autochtone of overig westerse afkomst meer dan inwoners van niet-westerse afkomst. Bij de uitsplitsing naar leeftijd is te zien dat met name 65- tot en met 74-jarigen aan de NNGB voldoen. Bij inwoners van de jongste leeftijdsgroepen (19 tot en met 49 jaar) en de oudste leeftijdsgroep (85 jaar en ouder) beweegt een kleiner percentage voldoende.

Tabel 4. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat voldoet aan de NNGB, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Delft_8.1_Lichaamsbeweging_T4.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Eén op de zes jongeren (3 vmbo) beweegt dagelijks minstens een uur

Van de jongeren in Delft (3 vmbo) geeft 15% aan dagelijks minimaal één uur te bewegen; 85% beweegt niet dagelijks of beweegt wel dagelijks, maar niet altijd minstens een uur.4 Deze percentages komen overeen met die in regio Zuid-Holland West (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat dagelijks minimaal een uur beweegt. Delft, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Delft_Lichaamsbeweging_T1.jpg

Eén op de zes (16%) jongens beweegt dagelijks minimaal één uur; bij meisjes is dit 14%. Op het vmbo-tl beweegt 14% van de jongeren dagelijks minimaal één uur. Onder jongeren van Nederlandse afkomst is dit percentage 16%. Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om voor lichaamsbeweging de uitsplitsing naar achtergrondkenmerken volledig weer te geven (Figuur 1).

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat dagelijks minimaal een uur beweegt, naar achtergrondkenmerken. Delft, schooljaar 2018/2019.
Delft_Lichaamsbeweging_F1.jpg

HAVO/VWO
Eén op de tien jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) beweegt dagelijks minstens een uur.

In Delft (4 havo/vwo) geeft 13% van de jongeren aan dagelijks minimaal één uur te bewegen; negen op de tien jongeren bewegen niet dagelijks, of bewegen wel dagelijks maar niet altijd minstens een uur.4 In regio Zuid-Holland West zijn deze percentages respectievelijk 17% en 83% (Tabel 2).

Tabel 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat dagelijks minimaal een uur beweegt. Delft, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Delft_Lichaamsbeweging_T2.jpg

Dagelijks beweegt 17% van de jongens en 9% van de meisjes minimaal één uur. Eén op de zes jongeren (16%) op de havo en één op de tien (9%) jongeren op het vwo bewegen dagelijks minimaal één uur. Onder jongeren van Nederlandse afkomst beweegt 15% minimaal één uur per dag; onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst is dit 8% (Figuur 2).

Figuur 2. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat dagelijks minimaal een uur beweegt, uitgesplitst naar achtergrondkenmerken. Delft, schooljaar 2018/2019.
Delft_Lichaamsbeweging_F2.jpg

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. Bewegen. [Online]. (bezocht op 3 aug 2017); Beschikbaar op URL: http://www.hartstichting.nl/gezond-leven/bewegen. Verkregen op 3 augustus 2017
 2. Wendel-Vos GCW, Ooijendijk WTM, Baal van PHM, Storm I, Vijgen SMC, Jans M, et al. Kosteneffectiviteit en gezondheidswinst van behalen beleidsdoelen bewegen en overgewicht. Onderbouwing Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Bilthoven: RIVM; 2005.
 3. De Gezondheidsraad. Beweegrichtlijnen 2017. publicatienr. 2017/08. De Gezondheidsraad: Delft; 2017. [Online]. (bezocht op 20 sept 2017); https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/beweegrichtlijnen-2017.
 4. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

 1. Bewegen. [Online]. (bezocht op 3 aug 2017); Beschikbaar op URL: http://www.hartstichting.nl/gezond-leven/bewegen. Verkregen op 3 augustus 2017
 2. Wendel-Vos GCW, Ooijendijk WTM, Baal van PHM, Storm I, Vijgen SMC, Jans M, et al. Kosteneffectiviteit en gezondheidswinst van behalen beleidsdoelen bewegen en overgewicht. Onderbouwing Nationaal Actieplan Sport en Bewegen. Bilthoven: RIVM; 2005.
 3. De Gezondheidsraad. Beweegrichtlijnen 2017. publicatienr. 2017/08. De Gezondheidsraad: Delft; 2017. [Online]. (bezocht op 20 sept 2017); https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/preventie/beweegrichtlijnen-2017
 4. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties