Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft het drugsgebruik van inwoners van Delft. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) en de Jongerenpeiling 2019. In de vragenlijsten voor de Jongerenpeiling is gevraagd naar softdrugs (cannabis, wiet) gebruik en harddrugs zoals XTC, cocaïne, amfetamine, LSD, GHB en Heroïne. Het gebruik van lachgas werd niet consequent uitgevraagd, waardoor er geen cijfers over het gebruik van lachgas worden gepresenteerd.

Volwassenen (19 tot en met 64 jaar)

Een derde van de inwoners van Delft heeft cannabis gebruikt

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 heeft 35% van de inwoners van Delft (19 tot en met 64 jaar) wel eens cannabis gebruikt, 16% in het afgelopen jaar (figuur 1).6 Ongeveer twee derde van de inwoners heeft nooit cannabis gebruikt.

Figuur 1. Cannabisgebruik van inwoners (19 tot en met 64 jaar). Delft 2016.
Delft_8.2_Drugs_F1.png

Het percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt is in 2016 gestegen ten opzichte van 2012, maar is vergelijkbaar met 2009 (figuur 2).6

Figuur 2. Percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt, naar onderzoeksjaar. Delft 2009-2016.
Delft_8.2_Drugs_F2.png

In Delft is het percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt hoger dan in Zuid-Holland West en Haaglanden (tabel 1).6

Tabel 1. Percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt. Delft, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2016.
Delft_8.2_Drugs_T1.png

Het percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt is het hoogst bij 19- tot en met 34-jarigen

In Haaglanden neemt het percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt af met de leeftijd (tabel 2).6 Zo heeft 18% van de 19- tot en met 34-jarigen het afgelopen jaar wel eens cannabis gebruikt, bij 50- tot en met 64-jarigen is dat 3%. Bij mannen is het percentage dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt hoger dan bij vrouwen. Hetzelfde geldt voor inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn in vergelijking met inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.

Ook bij inwoners die moeite hebben met rondkomen heeft een hoger percentage in het afgelopen jaar cannabis gebruikt

Bij inwoners die moeite hebben met rondkomen geldt dat een hoger percentage het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt dan bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen. Dit geldt ook bij inwoners met een laag inkomen in vergelijking met inwoners met een hoog inkomen. Verder heeft bij inwoners met een gemiddeld opleidingsniveau een hoger percentage het afgelopen jaar cannabis gebruikt dan bij inwoners met een laag of hoog opleidingsniveau.6

Tabel 2. Percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Delft_8.2_Drugs_T2.png
 • Etnische afkomst
 • Opleiding
 • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

VMBO

Softdrugs

Eén op de vijftien jongeren (3 vmbo-leerlingen) heeft ooit wiet of hasj gebruikt

Van de jongeren in Delft (3 vmbo) geeft 7% aan ooit wiet of hasj te hebben gebruikt.4 In regio Zuid-Holland West was dit 9% (Tabel 1).

Tabel 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) wiet of hasj heeft gebruikt. Delft, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Delft_Drugsgebruik_T1.jpg

Vanwege privacy (te kleine aantallen) of geen recent gebruik is het niet mogelijk om uitsplitsingen naar geslacht, opleidingsniveau en afkomst weer te geven voor Delft. Daarom is in figuur 1 een uitsplitsing weergegeven voor Zuid-Holland West.

Figuur 1. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) wiet of hasj heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Delft_Drugsgebruik_F1.jpg

Harddrugs

Geen van de jongeren (3 vmbo-leerlingen) gebruikte ooit harddrugs

Van de jongeren in Delft (3 vmbo) geeft geen enkele jongere aan ooit of recent harddrugs - XTC (ecstasy, MDMA), cocaïne, paddo’s, amfetamine (uppers, pep of speed), LSD, GHB en/of heroïne - te hebben gebruikt. In regio Zuid-Holland West was dit 1,1% (Tabel 2).

Tabel 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) harddrugs heeft gebruikt. Delft, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Delft_Drugsgebruik_T2.jpg

Vanwege privacy (te kleine aantallen) of geen recent gebruik is het niet mogelijk om uitsplitsingen naar geslacht, opleidingsniveau en afkomst weer te geven voor Delft. Daarom is in figuur 2 een uitsplitsing weergegeven voor Zuid-Holland West voor ooit gebruik van drugs. Voor recent drugsgebruik zijn de aantallen voor Zuid-Holland West ook te klein.

Figuur 2. Percentage jongeren (3 vmbo-leerlingen) dat ooit harddrugs heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Zuid-Holland West, schooljaar 2018/2019.
Delft_Drugsgebruik_F2.jpg

HAVO/VWO

Softdrugs

Eén op de tien jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) heeft ooit wiet of hasj gebruikt

Van de jongeren in Delft (4 havo/vwo) geeft 10% aan ooit wiet of hasj te hebben gebruikt, 5% gebruikte het in de afgelopen vier weken minimaal één keer.4 In regio Zuid-Holland West waren deze percentages respectievelijk 11% en 5% (Tabel 3).

Tabel 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) wiet of hasj heeft gebruikt. Delft, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Delft_Drugsgebruik_T3.jpg

Van de jongens gebruikte 13% ooit wiet of hasj, 6% gebruikte het recent. Bij meisjes gaat het om respectievelijk 8% en 5%. Op de havo gebruikte 16% van de jongeren ooit hasj of wiet en op het vwo 4% van de jongeren. Op de havo heeft 9% recent wiet of hasj gebruikt. Van de jongeren van Nederlandse afkomst gebruikte 11% ooit en 6% recent hasj of wiet. Onder jongeren van niet-Nederlandse afkomst gebruikte 9% ooit wiet of hasj (Figuur 3). Vanwege privacy (te kleine aantallen) is het niet mogelijk om de uitsplitsing naar de andere achtergrondkenmerken weer te geven.

Figuur 3. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit en dat recent (in de afgelopen 4 weken) wiet of hasj heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Delft, schooljaar 2018/2019.
Delft_Drugsgebruik_F3.jpg

Harddrugs

Weinig jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) hebben ooit harddrugs gebruikt

Minder dan 7 jongeren in Delft (4 havo/vwo) geven aan ooit harddrugs - XTC (ecstasy, MDMA), cocaïne, paddo’s, amfetamine (uppers, pep of speed), LSD, GHB en/of heroïne - te hebben gebruikt. Dit betekent dat er geen percentage gepresenteerd kan worden. Geen van de jongeren heeft echter in de laatste vier weken harddrugs gebruikt. In Zuid-Holland West heeft 0,9% ooit harddrugs gebruikt (Tabel 4).

Tabel 4. Percentage jongeren (4 havo/vwo-leerlingen) dat ooit en dat recent harddrugs heeft gebruikt. Delft, Zuid-Holland West en Haaglanden, schooljaar 2018/2019.
Delft_Drugsgebruik_T4.jpg

Referenties Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

 1. Nederlandse opiumwet [https://wetten.overheid.nl/BWBR0001941/2019-07-19]
 2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): Centrum Gezond Leven (CGL). Loket gezond leven: gevolgen van drugsgebruik [Online]. (bezocht op 21 okt 2019); Beschikbaar op URL: https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/drugs/cijfers-en-feiten/gevolgen-van-drugsgebruik-voor-de-gezondheid
 3. RIVM: Volksgezondheidenzorg.info: Gevolgen van gebruik harddrugs [Online]. (bezocht op 20 jan 2020); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/drugsgebruik/cijfers-context/gevolgen#node-gevolgen-van-gebruik-harddrugs
 4. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenpeiling 2019.

Referenties Volwassenen (19 tot en met 64 jaar)

 1. Wat zijn drugs? [Online]. 2016 (bezocht op 20 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-zijn-drugs/.
 2. Wat is het verschil tussen soft- en harddrugs? [Online]. 2016 (bezocht op 20 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-soft-en-harddrugs/.
 3. RIVM: Centrum Gezond Leven (CGL). Loket gezond leven: gevolgen van drugsgebruik. [Online]. (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/drugs/cijfers-en-feiten/gevolgen-van-drugsgebruik-voor-de-gezondheid.
 4. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Nationale Drug Monitor: Jaarbericht 2016. [Online]. 2016 (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://assets.trimbos.nl/docs/24dd30ba-464f-4dcd-a740-20ac058d310b.pdf.
 5. RIVM: Centrum Gezond Leven (CGL). Loket gezond leven: mogelijke oorzaken van drugsgebruik. [Online]. (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/drugs/cijfers-en-feiten/mogelijke-oorzaken-van-drugsgebruik.
 6. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties