Gezondheidsmonitor
7 Kwetsbaar.svg

Deze tekst beschrijft het aantal meldingen van personen met verward gedrag op basis van de E33 code bij de politie.

Meldingen (alle leeftijden)

Delft kent een sterke stijging in het aantal meldingen van personen met verward gedrag.

In de periode 2014 tot en met 2016 kende Delft een grote toename in het aantal meldingen van personen met verward gedrag (tabel 1). In deze periode steeg het aantal meldingen met 53% van 343 naar 526 meldingen. Deze stijging is groter vergeleken met de stijging in Zuid Holland West (37%) en groter vergeleken met de landelijke stijging (26%) maar ongeveer gelijk aan de stijging in Haaglanden (54%). In de periode 2014 tot en met 2016 is eenzelfde trend waar te nemen wanneer men rekent naar het aantal meldingen per 1.000 inwoners (tabel 2), met uitzondering van Zuid Holland West waarin de stijging per 1.000 inwoners minder sterk was dan de stijging in Delft.

Tabel 1. Het aantal door de politie geregistreerde meldingen van personen met verward gedrag. Delft, Zuid Holland West, Haaglanden en Nederland, 2014-2016.
Delft_7.2_VerwardePers_T1.png

 

Tabel 2. Het aantal door de politie geregistreerde meldingen van personen met verward gedrag per 1.000 inwoners. Delft, Zuid Holland West, Haaglanden en Nederland, 2014-2016.
Delft_7.2_VerwardePers_T2.png

 

  1. RIVM. Toolkit regionale VTV. [Online]. 2015 (bezocht op 10 juli 2017); beschikbaar op URL: http://www.toolkitvtv.nl/inhoud/indicatoren-en-bronnen/zorg/openbare-geestelijke-gezondheidszorg
  2. Parnassia Groep. Verwarde personen. [Online]. (bezocht op 8 augustus 2017); beschikbaar op URL: https://www.parnassiagroep.nl/hoe-wij-helpen/verwarde-personen
  3. Winsemius, A. Tussen draaglast en draagkracht. Kwetsbare groepen in gemeentelijk beleid. Utrecht: MoviSIe, 2011.
  4. Rosa, SJ. Verwarring over verwardheid. Tijdschrift voor Psychiatrie 2016, 58 (11): 774 – 776.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties