Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft de vaccinatiegraad van kinderen in Delft. De gegevens zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), verslagjaar 2018. Het RIVM registreert alle vaccinaties door middel van een landelijk registratiesysteem.

Zuigelingenleeftijd (2 jaar)

Negen op de tien zuigelingen in Delft heeft alle vaccinaties gehad

91% van de 2-jarigen in Delft heeft alle vaccinaties van het RVP ontvangen. Dit is vergelijkbaar met Nederland en Haaglanden, respectievelijk 90% en 91% (tabel 1).5,6 De vaccinatiegraad voor DKTP en voor BMR is in Delft iets hoger dan in Nederland.

Tabel 1. Vaccinatiegraad zuigelingen (2 jaar). Delft, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2018.a,5,6
Delft_10.1_Vaccinatiegraad_T1.PNG

In de afgelopen jaren is er in Nederland een (licht) dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad. In Delft is deze daling ook zichtbaar꞉ de vaccinatiegraad voor DKTP daalde van 95% in 2016 naar 94% in 2018. Voor BMR daalde de vaccinatiegraad van 96% in 2015 naar 94% in 2018 (figuur 1).5,6 Tussen 2014 en 2015 is er nog sprake geweest van een lichte stijging. De vaccinatiegraad voor DKTP en BMR is in het verslagjaar 2018 in Delft echter iets hoger dan in Nederland. Ondanks de daling is de vaccinatiegraad boven de 90%, de Nederlandse norm wordt dus nog steeds behaald.

Figuur 1. Vaccinatiegraad DKTP en BMR (basis-immuun) op zuigelingenleeftijd (2 jaar). Delft en Nederland, verslagjaar 2012-2018. a,5,6
Delft_10.1_Vaccinatiegraad_F1.PNG

Schoolleeftijd (10 jaar)

Bijna negen op de tien schoolkinderen heeft alle vaccinaties voor D(K)TP en BMR gehad

Op 10-jarige leeftijd heeft 88% van de Delftse kinderen alle D(K)TP vaccinaties gehad. Eveneens 88% heeft alle BMR vaccinaties gehad (tabel 2).a,5,6 Deze percentages zijn iets lager dan in Nederland (beide 90%). Als gekeken wordt naar dezelfde kinderen op 11-jarige leeftijd, dan zijn deze percentages gestegen. Dit betreft meestal kinderen die gemiste vaccinaties op een later tijdstip hebben ingehaald. De vaccinatiegraad op 11-jarige leeftijd is in Delft (iets) lager dan in Nederland.

a Op 9-jarige leeftijd krijgen kinderen een DTP vaccinatie, dus zonder kinkhoestvaccin.

Tabel 2. Vaccinatiegraad schoolkinderen (10-11 jaar). Delft, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2018.a,5,6
Delft_10.1_Vaccinatiegraad_F2.PNG

Sinds 2015 is er in Nederland een daling zichtbaar in de vaccinatiegraad voor D(K)TP en BMR op schoolleeftijd (figuur 2).5,6 In Delft is deze daling ook zichtbaar vanaf 2015, maar ook tussen 2013 en 2014 is er sprake geweest van een daling. De norm van 90% voor D(K)TP en BMR is in Delft tot en met 2015 (D(K)TP) en 2016 (BMR) gehaald. In Nederland is de vaccinatiegraad tussen 2012 en 2018 op of boven de 90% gebleven.

Het bovenstaande betreft de vaccinatiegegevens over 10-jarigen. De vaccinatiegegevens over 11-jarigen zijn beschikbaar vanaf 2016 en in al die jaren is de vaccinatiegraad boven de 90%. Dit geldt zowel voor Delft als voor Nederland.

Figuur 2. Vaccinatiegraad D(K)TP en BMR (volledig afgesloten) op schoolleeftijd (10 jaar). Delft en Nederland, verslagjaar 2012-2018. a,5,6
Delft_10.1_Vaccinatiegraad_F2.PNG (1)

Adolescente meisjes (14 jaar)

De helft van de meisjes van 14 jaar heeft de vaccinatie voor HPV gehad

Sinds de invoering van het HPV vaccin in 2011 is de vaccinatiegraad van dit vaccin veel lager dan voor de andere vaccinaties. In Delft heeft 51% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie voor HPV gehad (tabel 3).5,6 De vaccinatiegraad ligt in Delft hoger dan in Haaglanden en Nederland, waar respectievelijk 45% en 46% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie heeft gekregen.

Tabel 3. Vaccinatiegraad 14-jarige meisjes. Delft, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2018. a,5,6
Delft_10.1_Vaccinatiegraad_T3.PNG

Vanaf 2016 is er een dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad voor HPV (figuur 3). Dit is zowel in Delft als in Nederland zichtbaar. De norm van 90% wordt voor de HPV vaccinatie niet gehaald.4,5

Figuur 3. Vaccinatiegraad HPV (volledig afgesloten) onder 14-jarige meisjes. Delft en Nederland, verslagjaar 2012-2018. a,5,6
Delft_10.1_Vaccinatiegraad_F3.PNG

 

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Richtlijn Uitvoering RVP 2018. Professionele standaard voor RVP-vaccinaties. Versie 1.3, 29 juni 2018. Bilthoven: RIVM; 2018.
  1. Van Lier EA, Geraedts JLE, Oomen PJ, Giesbers H, van Vliet JA, Drijfhout IH, et al. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2017. Utrecht: RIVM; 2018. Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/cijfers-context/trends
  1. World Health Organization (WHO). Global measles and rubella strategic plan: 2012-2020. Génève: WHO; 2012. Beschikbaar op URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44855/9789241503396_eng.pdf;jsessionid=0F5263C8DF2A64149423849C8927D90A?sequence=1
  2. Global Vaccine Action Plan 2011–2020. Document ontwikkeld onder de auspiciën van het Decade of Vaccines Collaboration Leadership Council, bestaande uit Seth Berkley (GAVI Alliance), Margaret Chan (World Health Organization), Christopher Elias (Bill & Melinda Gates Foundation), Anthony Fauci (US National Institute of Allergy and Infectious Diseases), Anthony Lake (UNICEF), and Joy Phumaphi (African Leaders Malaria Alliance). 2012. Beschikbaar op URL: http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/
  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheidenzorg.info. Vaccinaties. [Online]. (bezocht op 29 aug 2018); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
  2. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). RIVM rapport: tabellen vaccinatiegraad verslagjaar 2018. [Online]. (bezocht op 9 jul 2018); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/cijfers-context/trends
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties