Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft de vaccinatiegraad van kinderen in Delft. De gegevens zijn afkomstig van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), verslagjaar 2019. Het RIVM registreert alle vaccinaties door middel van een landelijk registratiesysteem.

Zuigelingenleeftijd (2 jaar)

Negen op de tien zuigelingen in Delft heeft alle vaccinaties gehad

91% van de 2-jarigen in Delft heeft alle vaccinaties van het RVP ontvangen. Dit is vergelijkbaar met Nederland en Haaglanden, beiden 90% (tabel 1). De vaccinatiegraad voor DKTP is in Delft vergelijkbaar met Nederland, de vaccinatiegraad voor BMR is iets hoger. 5,6

Tabel 1. Vaccinatiegraad zuigelingen (2 jaar). Delft, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019.a
Delft_10.1_Vaccinatiegraad_T1.png

In de afgelopen jaren was er in Nederland een (licht) dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad. In Delft is deze daling ook zichtbaar꞉ de vaccinatiegraad voor DKTP daalde van 97% in 2013 naar 93% in 2019 en voor BMR van 97% naar 95% (figuur 1). De vaccinatiegraad voor BMR is in het verslagjaar 2019 in Delft echter iets gestegen en is hoger dan in Nederland. De vaccinatiegraad is in Delft boven de 90%, de WHO-norm wordt dus nog steeds behaald. Dit geldt niet voor de WHO-norm van 95% voor de BMR-vaccinatie; in Nederland wordt deze sinds 2016 niet meer gehaald en in Delft sinds 2017. 5,6

Figuur 1. Vaccinatiegraad DKTP en BMR (basis-immuun) op zuigelingenleeftijd (2 jaar). Delft en Nederland, verslagjaar 2013-2019. a
Delft_10.1_Vaccinatiegraad_F1.png

Schoolleeftijd (10 jaar)

Bijna negen op de tien schoolkinderen heeft alle vaccinaties voor D(K)TP en BMR gehad

Op 10-jarige leeftijd heeft 88% van de Delftse kinderen alle D(K)TP vaccinaties gehad. Eveneens 88% heeft alle BMR vaccinaties gehad (tabel 2).a Deze percentages zijn iets lager dan in Nederland (beide 90%). Als gekeken wordt naar dezelfde kinderen op 11-jarige leeftijd, dan zijn deze percentages gestegen. Dit betreft meestal kinderen die gemiste vaccinaties op een later tijdstip hebben ingehaald. De vaccinatiegraad op 11-jarige leeftijd is in Delft (iets) lager dan in Nederland. 5,6

a Op 9-jarige leeftijd krijgen kinderen een DTP vaccinatie, dus zonder kinkhoestvaccin.

Tabel 2. Vaccinatiegraad schoolkinderen (10-11 jaar). Delft, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019.a,5,6
Delft_10.1_Vaccinatiegraad_T2.png

Sinds 2015 is er in Nederland een daling zichtbaar in de vaccinatiegraad voor D(K)TP en BMR op schoolleeftijd (figuur 2). In Delft is deze daling ook zichtbaar vanaf 2015, maar in 2019 is de vaccinatiegraad ongeveer gelijk gebleven. De norm van 90% voor D(K)TP is in Delft tot en met 2015 gehaald. In Nederland is de vaccinatiegraad tot 2018 op of boven de 90% gebleven, maar in 2019 is de vaccinatiegraad onder de 90% gekomen. De WHO-norm van 95% voor de BMR-vaccinatie is in die jaren in zowel Delft als in Nederland niet gehaald.

Het bovenstaande betreft de vaccinatiegegevens over 10-jarigen. De vaccinatiegegevens over 11-jarigen zijn beschikbaar vanaf 2016 en in al die jaren is de vaccinatiegraad boven de 90%. Dit geldt zowel voor Delft als voor Nederland.5,6

Figuur 2. Vaccinatiegraad D(K)TP en BMR (volledig afgesloten) op schoolleeftijd (10 jaar). Delft en Nederland, verslagjaar 2013-2019. a
Delft_10.1_Vaccinatiegraad_F2.png

Adolescente meisjes (14 jaar)

De helft van de meisjes van 14 jaar heeft de vaccinatie voor HPV gehad

Sinds de invoering van het HPV vaccin in 2011 is de vaccinatiegraad van dit vaccin veel lager dan voor de andere vaccinaties. In Delft heeft 51% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie voor HPV gehad (tabel 3). De vaccinatiegraad ligt in Delft hoger dan in Haaglanden en Nederland, waar 46% van de 14-jarige meisjes de vaccinatie heeft gekregen. 5,6

Tabel 3. Vaccinatiegraad 14-jarige meisjes. Delft, Haaglanden en Nederland, verslagjaar 2019. a,5,6
Delft_10.1_Vaccinatiegraad_T3.png

Vanaf 2016 was er een dalende trend zichtbaar in de vaccinatiegraad voor HPV (figuur 3). Maar in 2019 is de vaccinatiegraad gelijk gebleven aan het jaar ervoor. Dit is zowel in Delft als in Nederland zichtbaar. De norm van 90% wordt voor de HPV vaccinatie niet gehaald.4,5

Figuur 3. Vaccinatiegraad HPV (volledig afgesloten) onder 14-jarige meisjes. Delft en Nederland, verslagjaar 2013-2019. a
Delft_10.1_Vaccinatiegraad_F3.png

 

 1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Richtlijn Uitvoering RVP 2019. Professionele standaard voor RVP-vaccinaties. Bilthoven: RIVM; 2018.
  Beschikbaar op URL: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/professionals/richtlijnen/rvp-richtlijn-uitvoering-2019
 2. Van Lier EA, Oomen PJ, Giesbers H, van Vliet JA, Drijfhout IH, Zonnenberg-Hoff IF, et al. Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2018. Utrecht: RIVM; 2019.
  Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
 1. World Health Organization (WHO). Global measles and rubella strategic plan: 2012-2020. Génève: WHO; 2012. Beschikbaar op URL: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44855/9789241503396_eng.pdf;jsessionid=0F5263C8DF2A64149423849C8927D90A?sequence=1
 2. World Health Organization (WHO). Global Vaccine Action Plan 2011–2020. Génève: WHO; 2012.
  Beschikbaar op URL: http://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/
 3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Volksgezondheidenzorg.info. Vaccinaties. [Online]. (bezocht op 19 sep 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
 4. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). RIVM rapport: tabellen vaccinatiegraad verslagjaar 2019. [Online]. (bezocht op 19 sep 2019); Beschikbaar op URL: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties