Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft het aantal spoedeisende ritten (per 1.000 ouderen) met een ritbestemming binnen de gemeentegrenzen van Delft. Deze spoedeisende ritten gaan over de periode 2016-2019 en betreffen mensen van 60 jaar en ouder.

Het aantal spoedeisende ritten (per 1.000 ouderen) is uitgesplitst en weergegeven naar leeftijdscategorie (60 t/m 70 jaar, 71 t/m 80 jaar, 81 t/m 90 jaar en ouder dan 90 jaar) en naar rittendoel. Het rittendoel is weergegeven als het aantal ritten (per 1.000 ouderen) naar de spoedeisende hulp (SEH), eerste hulp geen vervoer (waarbij een patiënt op locatie behandeld wordt), opname in een ziekenhuis en bezoek aan een polikliniek. De cijfers zijn afkomstig uit Power-BI, het elektronische rittenadministratiesysteem van RAV Haaglanden.

Populatie 60 jaar en ouder

Afname aantal spoedeisende ritten bij ouderen over de periode 2016-2019 in Delft

In 2019 werden 144 spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60 jaar en ouder) geregistreerd met een plaats van bestemming in de gemeente Delft (tabel 1). Dit is een groter aantal vergeleken met het aantal in Zuid-Holland West (124 per 1.000 ouderen) en in Haaglanden (139 per 1.000 ouderen). Het aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen in 2019 in Delft is gedaald ten opzichte van het aantal in 2016, in de regio Zuid-Holland West en in Haaglanden is dit aantal (vrijwel) gelijk gebleven. De aantallen in 2019 zijn echter wel hoger dan in 2018.

Tabel 1. Aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60 jaar en ouder). Delft, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2016-2019a.
Delft Spoedeisendambulancevervoer T1

Meeste spoedeisende ritten bij ouderen boven de 90 jaar

In 2019 werden 90 spoedeisende ritten per 1.000 ouderen van 60 t/m 70 jaar geregistreerd met een bestemming in Delft. Dit aantal liep op met de leeftijd; de meeste spoedeisende ritten per 1.000 ouderen vonden plaats in de oudste leeftijdscategorie (ouder dan 90 jaar), met 340 per 1.000 inwoners (zie tabel 2). Ook in Zuid-Holland West (311 per 1.000) en in Haaglanden (329 per 1.000) was het aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen het hoogst in de bovenste leeftijdscategorie.

Tabel 2. Aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60 jaar en ouder) naar leeftijdscategorie. Delft, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2016-2019.
Delft Spoedeisendambulancevervoer T2

Afname spoedeisend vervoer bij ouderen met bestemming SEH over periode 2016-2019 in Delft

De meeste spoedeisende ritten hebben als bestemming spoedeisende hulp (SEH) gevolgd door EHGV (eerste hulp geen vervoer). Gedurende 2019 werden 111 spoedeisende ritten per 1.000 ouderen naar de SEH geregistreerd met bestemming Delft (zie tabel 3). Dit aantal is lager dan in 2016; dit geldt ook voor het aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen naar de SEH in Zuid-Holland West en in Haaglanden.

Tabel 3. Aantal spoedeisende ritten per 1.000 ouderen (60 jaar en ouder) naar rittendoel. Delft, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2016-2019.
Delft Spoedeisendambulancevervoer T3
  1. GGD Haaglanden. Ambulancezorg [Online]. (bezocht op 14 december 2019); beschikbaar op https://www.ggdhaaglanden.nl/over/organisatie/ambulancezorg.htm
  2. Inspectie Veiligheid en Justitie.  Een onderzoek van de inspectie Veiligheid en Justitie en Agentschap Telecom. Februari 2015, publicatienummer 83635. Den Haag.
  3. Ambulancezorg Nederland. Landelijk protocol ambulancezorg 2016. Versie 8.1, juni 2016. Zwolle. ISBN 978-90-802887-4-4
  4. SCP. Kwetsbare ouderen in de praktijk. April 2011, Den Haag. ISBN 978-90-377-0555-3
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties