Gezondheidsmonitor
1 Bevolking.svg

Deze tekst beschrijft de ontwikkeling van de bevolking in Delft in de komende decennia. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van drie bevolkingsprognoses. Eén hiervan is specifiek voor de gemeente Delft (Kubus gemeentelijke bevolkingsprognose 2040). 1 Er wordt ook gebruik gemaakt van twee landelijke bevolkingsprognoses die iets zeggen over de bevolkingsontwikkeling in Delft (PRIMOS en Planbureau voor de Leefomgeving/ Centraal Bureau voor de Statistiek [PBL/CBS]). 2,3 Allereerst wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling voor de gehele gemeente, vervolgens wordt gespecificeerd naar leeftijd.

Inwoners (alle leeftijden)

Groei van de bevolking in Delft zet door

Volgens de diverse bevolkingsprognoses zal de bevolking in Delft op de lange termijn blijven groeien. Op 1 januari 2019 telde Delft 103.163 inwoners.4 Volgens de Kubus-prognose zal het aantal inwoners groeien naar 123.234 inwoners in 2040, een toename van ongeveer 20.000 inwoners (19%).1 Volgens de PBL/CBS-prognose zal het aantal inwoners groeien naar 129.900 inwoners in 2050, een toename van ongeveer 27.000 inwoners (23%).2 Volgens de PRIMOS-prognose zal het aantal inwoners groeien naar 120.630 inwoners in 2050 (een toename van 16,9%).3

Figuur 1. Ontwikkeling van de Delftse bevolking volgens verschillende prognoses. Delft, prognose 1 januari 2020-1 januari 2050.
Delft Bevolkingsprognose F1

Prognose naar leeftijd

Tot 2040 is de procentuele bevolkingstoename het grootst onder 65-plussers

De Kubus-prognose en de PBL/CBS-prognose geven ook informatie over de bevolkingsprognose in de verschillende leeftijdsgroepen. De toename van het aantal 0- tot en met 19-jarigen is volgens de PBL/CBS prognose klein (4,7%), de Kubus prognose voorspelt een toename van ongeveer 21% (figuur 2).1,2 De toename van het aantal 20- tot en met 64-jarigen is voor beide prognose ongeveer gelijk: een toename van ongeveer 10.000 (Kubus-prognose, 14,7%, PBL/CBS-prognose, 15,8%). De groep 65-plussers zal procentueel gezien het meest toenemen: er wordt een groei voorspeld van 6.200 (Kubus-prognose, 38,3%) tot 9.792 65-plussers (PBL/CBS-prognose, 60,4%).

De twee prognoses verschillen in de voorspelling van de groene druk in 2040, de grijze druk zal in 2040 gestegen zijn volgens beide prognoses. In 2019 was de groene druk (het aantal 0- tot en met 19-jarigen gedeeld door het aantal 20- tot en met 64 jarigen) 27,3%. De Kubus-prognose gaat uit van een groene druk van 28,8% in 2040; de PBL/CBS- prognose van een groene druk van 24,7%. De grijze druk (het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 20- tot en met 64 jarigen) was in 2019 23,7%. De Kubus-prognose gaat uit van een grijze druk van 28,6% in 2040; de PBL/CBS-prognose van 32,9%.1,2

Figuur 2. Ontwikkeling van de Delftse bevolking naar leeftijd volgens twee prognoses. Delft, 2019-prognose 2040.*
Delft Bevolkingsprognose F2
  1. Gemeente Delft, Dienst Onderzoek & Statistiek. Delft buurtmonitor. Kubus gemeentelijke bevolkingsprognose 2020-2040. [Online]. (bezocht op 23 december 2020); Beschikbaar op URL: https://delft.buurtmonitor.nl
  2. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Regionale prognose 2019-2050; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015. [Online]. (bezocht op 23 december 2020); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl/statline
  3. ABF Research. PRIMOS prognose 2020. [Online]. (bezocht op 23 december 2020); Beschikbaar op URL: https://primos.abfresearch.nl/
  4. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio [Online]. (bezocht op 12 februari 2021); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties