Gezondheidsmonitor
1 Bevolking.svg

Deze tekst beschrijft de ontwikkeling van de bevolking in Delft in de komende decennia. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van drie bevolkingsprognoses. Eén hiervan is specifiek voor de gemeente Delft (Kubus gemeentelijke bevolkingsprognose 2040).1 Er wordt ook gebruik gemaakt van twee landelijke bevolkingsprognoses die iets zeggen over de bevolkingsontwikkeling in Delft (PRIMOS en Planbureau voor de Leefomgeving/ Centraal Bureau voor de Statistiek [PBL/CBS]).2,3 Allereerst wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling voor de gehele gemeente, vervolgens wordt gespecificeerd naar leeftijd.

Inwoners (alle leeftijden)

Groei van de bevolking in Delft zet door

Volgens de diverse bevolkingsprognoses zal de bevolking in Delft blijven groeien. Op 1 januari 2018 telde Delft 102.253 inwoners.4 Volgens de Kubus-prognose zal het aantal inwoners groeien naar 115.002 inwoners in 2040, een toename van 12.749 inwoners (12,5%).1 Volgens de PBL/CBS-prognose zal het aantal inwoners groeien naar 125.200 inwoners in 2040, een toename van 22.947 inwoners (22,4%).2 Volgens de PRIMOS-prognose zal het aantal inwoners groeien naar 115.840 inwoners in 2040 (een toename van 13,3%) en uiteindelijk tot 120.284 inwoners in 2050, een toename van 18.031 inwoners (17,6%) ten opzichte van 2018 (figuur 1).3

Figuur 1. Ontwikkeling van de Delftse bevolking volgens verschillende prognoses. Delft, prognose 1 januari 2020-1 januari 2050.
Delft_1.3_Bevolkingsprognose_F1.PNG

Prognose naar leeftijd

Tot 2040 is de bevolkingstoename het grootst onder 65-plussers

De Kubus-prognose en de PBL/CBS-prognose geven ook informatie over de bevolkingsprognose in de verschillende leeftijdsgroepen. De toename van het aantal 0- tot en met 19-jarigen varieert in deze prognoses van ongeveer 3.200 (Kubus-prognose, 17,2%) tot 7.200 (PBL/CBS-prognose, 38,5%) (figuur 2).1,2 De toename van het aantal 20- tot en met 64-jarigen loopt uiteen van ruim 3.500 (Kubus-prognose, 5,2%) tot 9.370 (PBL/CBS-prognose, 13,9%). De groep 65-plussers zal het meest toenemen: er wordt een groei voorspeld van 6.000 (Kubus-prognose, 37,7%) tot 6.275 65-plussers (PBL/CBS-prognose, 39,4%).

De twee prognoses gaan ervan uit dat zowel de groene als grijze druk zal stijgen in 2040. In 2018 was de groene druk (het aantal 0- tot en met 19-jarigen gedeeld door het aantal 20- tot en met 64 jarigen) 27,6%. De Kubus-prognose gaat uit van een groene druk van 30,8% in 2040; de PBL/CBS- prognose van een groene druk van 33,6%. De grijze druk (het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 20- tot en met 64 jarigen) was in 2018 23,5%. De Kubus-prognose gaat uit van een grijze druk van 30,8% in 2040; de PBL/CBS-prognose van 28,8%.1,2

Figuur 2. Ontwikkeling van de Delftse bevolking naar leeftijd volgens twee prognoses. Delft, 2018-prognose 2040.*
Delft_1.3_Bevolkingsprognose_F2.PNG

* De aantallen van 2018 zijn de gerealiseerde aantallen 4, de overige aantallen zijn de aantallen die voorspeld zijn in de prognose.

  1. Gemeente Delft, Dienst Onderzoek & Statistiek. Delft buurtmonitor. Kubus gemeentelijke bevolkingsprognose 2040. [Online]. (bezocht op 31 oktober 2018); Beschikbaar op URL: https://delft.buurtmonitor.nl.
  2. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Regionale prognose 2017-2040; bevolking, intervallen, regio-indeling 2015. [Online]. (bezocht op 26 juli 2018); Beschikbaar op URL: https://opendata.cbs.nl/statline.
  3. ABF Research. PRIMOS prognose 2018. [Online]. (bezocht op 31 oktober 2018); Beschikbaar op URL: https://primos.abfresearch.nl/.
  4. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). StatLine. Bevolking op 1 januari en gemiddeld; geslacht, leeftijd en regio [Online]. (bezocht op 22 november 2018); Beschikbaar op URL: http://statline.cbs.nl/.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties