Gezondheidsmonitor
4 Lichamelijke gezondheid.svg

Het gehoor heeft een grote invloed op de ervaren kwaliteit van leven. Gehoorschade ontstaat doordat trilharen in het binnenoor blijvend beschadigd zijn. Dit kan leiden tot levenslange handicaps als oorsuizingen, geluidsvervorming en gehoorverlies. Mogelijke gevolgen zijn sociale isolatie, stress, concentratie-, leer- en slaapproblemen en zelfs levenslange (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Een geringe gehoorschade opgelopen op jonge leeftijd zal op latere leeftijd grotere problemen veroorzaken. De onomkeerbaarheid moet namelijk worden opgeteld bij het gehoorverlies dat al ontstaat door ouderdom.

Gehoorproblematiek is een landelijk probleem en levert de samenleving ook economische schade op, zoals in het geval van behandeling, productieverlies, werkverzuim, inkomstenderving en arbeidsongeschiktheid1.

Meestal ontstaan gehoorproblemen geleidelijk, maar gehoorschade is onomkeerbaar en heeft een grote sociale impact. Zo is gehoor voor kinderen van belang voor een goede taalontwikkeling en is een goed gehoor nodig om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer. Met name voor fietsers is het belangrijk om naderend verkeer goed te kunnen horen2.

Gehoorschade

Gehoorschade kan het gevolg zijn van het ouder worden, dat is natuurlijke slijtage, maar trilharen beschadigen ook door geluid. Vanaf 80 decibel kan geluid schadelijk zijn, dat is bijvoorbeeld het geluid van een haardroger of een drukke autoweg. De beschadiging kan in één keer gebeuren als het geluid erg hard is, maar gebeurt ook als je te vaak of langdurig aan hard geluid wordt blootgesteld.

Het kinderoor kan minder geluid verdragen dan een volwassen oor. Gehoorschade bij kinderen ontstaat vaak onmerkbaar en geleidelijk, waardoor de gevolgen vaak pas duidelijk zichtbaar worden als het kind ouder wordt.

Jongeren eigen regie

Preventieve maatregelen voor jongeren zijn de ingang voor grote gezondheidswinst in de toekomst. Om te beginnen kan dit door onder jongeren bewustzijn te creëren van het risico op (blijvende) gehoorschade door op een te hoog volume muziek luisteren via oortjes of koptelefoon, maar ook van het zonder gehoorbescherming bezoeken van festivals en concerten. Het adviseren van oordoppen met muziekfilter is een mogelijkheid, evenals het voorlichten over de geluidsbegrenzer die in iedere smartphone zit3.

Naast het aanspreken van de jeugd zelf is er ook een belangrijke rol voor de omgeving weggelegd. Het is belangrijk om de jeugd (en hun ouders) jong bewust te maken van de risico’s op gehoorschade, liefst voordat zij de leeftijd hebben om muziek te luisteren/filmpjes te kijken met een koptelefoon op, of de leeftijd hebben om uit te gaan. Op heel jonge leeftijd ligt deze rol bij de ouders, maar school vervult hierin ook een voorbeeldfunctie.

In het voortgezet onderwijs en bijvoorbeeld het MBO kan er bewustwording gecreëerd worden tijdens stages en praktische schoolactiviteiten, waarbij gehoorbescherming noodzakelijk is. Met goed lesmateriaal leren de kinderen en jongeren om risico’s op gehoorschade in te schatten en kunnen ze de juiste beschermingsmaatregelen kiezen om gehoorschade te voorkomen. Ook kunnen organisatoren van (school)feesten erop gewezen worden hun muziek minder hard te zetten.

Van de jongeren in Delft heeft 33% last van het gehoor, waarvan 6% vaak of altijd. Zij hebben dit vooral tijdens of na een bezoek aan een evenement met muziek, een school- of verenigingsfeest, het uitgaan en tijdens of na het luisteren van muziek met een koptelefoon of oortjes.

Van de Delftse jongeren draagt 35% dagelijks oortjes of een koptelefoon op straat, in de wijken met achterstand is dit percentage zelfs 51%4.

Gerelateerde portefeuilles

  • Samenleving
  • Veiligheid
  • Ruimte en Economie

Advies verdere inzet

Gehoorschade is een probleem dat op jonge leeftijd ontstaat en langs de gehele levenslijn (in toenemende mate) problemen geeft. Dat maakt dat het inzetten op preventie bij de jeugd door gedragsverandering en maatregelen in de omgeving (denk bijvoorbeeld aan geluidsregulatie bij festivals) de grootste gezondheidswinst op zal leveren. Een aantal landelijke partners is hiervoor in te zetten zoals de Hoorstichting5 en Gezonde School6, maar ook lokale partners zoals GGD Haaglanden en Jeugdgezondheidszorg Zuid-Holland West kunnen een grote rol spelen in de ondersteuning bij (de inzet op) dit thema.

Referenties

  1. Maes I., Cima R., Vlaeyen J., Anteunis L., Joore M.Tinnitus: A cost study. 2013 - www.loketgezondleven.nl/content/tinnitus-cost-study
  2. www.hoorstichting.nl/het-gehoor/werking-van-het-gehoor/functies-van-het-gehoor
  3. www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/?richtlijn=33&rlpag=1684
  4. Gezondheid & leefstijl jongeren Delft 2016, GGD Haaglanden 2016
  5. www.hoorstichting.nl
  6. www.gezondeschool.nl

 

Deel dit artikel
Print dit artikel
Download meerdere kernboodschappen en publicaties