Gezondheidsmonitor

Op deze pagina vindt u een overzicht van de kernboodschappen van GGD Haaglanden voor de gemeente Delft.

Bescherming tegen genotmiddelen

Onder genotmiddelen verstaan we middelen zoals tabak, alcohol en drugs. Waar het gebruik van genotmiddelen veelal zorgt voor een aangename of stimulerende werking op korte termijn, heeft het gelijktijdig een negatief effect op de gezondheid.  Het is van belang dat Delft zich blijft inzetten op de preventie van roken, alcohol en drugs.

Gezondheidsvaardig in Delft

Mensen met weinig gezondheidsvaardigheden hebben moeite om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheidsgerelateerde beslissingen. Geschat wordt dat 29-54% van de Nederlanders weinig gezondheidsvaardigheden heeft1. Een belangrijke aanwijzing voor gezondheidsvaardigheden is laaggeletterdheid. En dat is weer af te leiden uit het aantal jaren onderwijs (tot mbo- niveau 1 of minder dan tien jaar onderwijs in het land van herkomst)2. Naast het bevorderen van leefstijl heeft Delft ook aandacht voor gezondheidsvaardigheden en taalvaardigheid. Dit is ook onderdeel van haar beleid.

Welbevinden

Ieder kind heeft recht op een gelijke en gezonde start. Delft zet daarvoor een integrale benadering gericht op het hele gezin in. Daarbij gaat ze uit van de kracht van kinderen en jongeren. Hierbij is het belangrijk dat de wijk en scholen een gezonde en veilige leefomgeving zijn waarin kinderen en jongeren zich goed kunnen ontwikkelen1.

Delft gaat uit van het concept positieve gezondheid van Machteld Huber2 en laat zich inspireren door de Zweedse methode met 10 beschermingsfactoren3. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) stelde een top tien van beschermingsfactoren op4.

Eenzaamheid en ouderen

Uit landelijke cijfers blijkt dat eenzaamheid bij ouderen een probleem is. De overheid wil eenzaamheid eerder signaleren en de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken.

De gemeente Delft stelt zich als doel dat inwoners die eenzaamheid ervaren sociaal actiever worden en/of meer verbonden worden met hun omgeving.

Een gezonde leefomgeving, een gezond Delft

Een gezonde leefomgeving is een omgeving, buiten en binnen, die als prettig wordt ervaren, bijdraagt aan de ervaren gezondheid en uitnodigt tot gezond gedrag. De negatieve invloed op de gezondheid door omgevingsfactoren (geluid, lucht, water, bodem, externe veiligheid) moet daarbij zo laag mogelijk zijn. Daarnaast is in een gezonde leefomgeving het risico op infecties beperkt en wordt gezonde (en duurzame) mobiliteit gestimuleerd.

Gehoor van de toekomst

Het gehoor heeft een grote invloed op de ervaren kwaliteit van leven. Gehoorschade ontstaat doordat trilharen in het binnenoor blijvend beschadigd zijn. Dit kan leiden tot levenslange handicaps als oorsuizingen, geluidsvervorming en gehoorverlies. Mogelijke gevolgen zijn sociale isolatie, stress, concentratie-, leer- en slaapproblemen en zelfs levenslange (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Een geringe gehoorschade opgelopen op jonge leeftijd zal op latere leeftijd grotere problemen veroorzaken. De onomkeerbaarheid moet namelijk worden opgeteld bij het gehoorverlies dat al ontstaat door ouderdom.