Gezondheidsmonitor

Gezonde Levensverwachting

De levensverwachting is het aantal jaren dat personen naar verwachting vanaf de geboorte zullen leven. Een andere maat is de levensverwachting bij 65 jaar: deze geeft het aantal verwachte levensjaren op 65-jarige leeftijd weer. Een maat voor levensverwachting waarbij de kwaliteit van leven wordt meegenomen is de levensverwachting in goede ervaren gezondheid. Dit is het gemiddeld aantal levensjaren dat mensen mogen verwachten in goede ervaren gezondheid door te brengen vanaf de geboorte of op 65-jarige leeftijd.1

3 gezonde levensverwachting.svg

Hoe is dit in uw gemeente?

Referenties

De referenties op deze pagina verwijzen naar de referenties onderaan de inhoudelijke teksten van de gemeenten.