Gezondheidsmonitor

Bevolkingsomvang en -samenstelling

Om de actuele staat van de volksgezondheid te kunnen presenteren, zijn demografische gegevens als leeftijd, geslacht en etnische afkomst onmisbaar. Deze factoren hangen namelijk samen met gezondheid, ziekte en zorggebruik en met andere factoren die de gezondheid beïnvloeden.1

Statushouders

Statushouders hebben, in vergelijking met de algemene Nederlandse bevolking, een verhoogd risico op bepaalde gezondheidsproblemen zoals psychische problemen (o.a. depressie), bepaalde chronische ziekten (o.a. suikerziekte) en ongunstige zwangerschapsuitkomsten (o.a. onbedoelde- of tienerzwangerschappen).1,2

Hierbij spelen specifieke achtergronden en omstandigheden een rol, zoals geweldservaringen, beperkte gezondheidsvaardigheden en onzekerheden over de toekomst.1 Ook is aandacht nodig voor infectieziekten (o.a. tuberculose), tandheelkundige problemen, middelengebruik (o.a. tabak) en de gezondheid van jeugdige statushouders.2

1 Bevolking.svg

Hoe is dit in uw gemeente?

Referenties

De referenties op deze pagina verwijzen naar de referenties onderaan de inhoudelijke teksten van de gemeenten.