Gezondheidsmonitor
9 Leefomgeving.svg

Deze tekst beschrijft wat de grootste bron is van luchtvervuiling in Zoetermeer. Deze informatie is gebaseerd op gegevens van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Alle leeftijden

Wegverkeer is de grootste bron van luchtvervuiling in Zoetermeer

Van de drie grote bronnen (verkeer, industrie en landbouw) van luchtvervuiling is verkeer dominant in de regio Haaglanden.5 De concentraties voor fijnstof zijn in Zoetermeer, net als in de andere gemeenten in de regio, onder de Europese normen.6 Echter ook bij concentraties onder de Europese normen voor stikstofdioxide en fijnstof treden echter nog aanzienlijke gezondheidseffecten op. De hoogste concentraties fijnstof vind je met name langs drukke wegen (meer dan 10.000 motorvoertuigen per dag). In Zoetermeer is dit de snelweg A12 en daarnaast vooral de hoofdroutes N470 - Oostweg, Australiëweg, Afrikaweg, Aziëweg, Amerikaweg en de N206. Ten opzicht van andere gemeenten is de situatie relatief gunstig, omdat de meeste woningen relatief ver van de drukke wegen staan.6

  1. Planbureau voor de Leefomgeving. Wat zijn de gezondheideffecten van fijnstof? [online]. 2017 (bezocht op 19 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://www.pbl.nl/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-gezondheidseffecten-van-fijn-stof-0
  2. Maas R, Fischer P, Wesseling J, Houthuijs D, Cassee F. Luchtkwaliteit en gezondheidswinst. Bilthoven: RIVM, april 2015.
  3. Planbureau voor de Leefomgeving. Wat zijn de gezondheideffecten van stikstofdioxide? [online]. 2017 (bezocht op 19 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://www.pbl.nl/vraag-en-antwoord/wat-zijn-de-gezondheidseffecten-van-stikstofdioxide
  4. GGD Haaglanden. [online]. 2017 (bezocht op 19 dec 2017); Beschikbaar op URL: https://www.ggdhaaglanden.nl/gezondheidsadvies/woon-gezond/luchtvervuiling-en-gezondheid.htm
  1. Smeets, W. et al. Emissieramingen luchtverontreinigende stoffen Nederland – Rapportage 2017. Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), 2017. Beschikbaar op URL: http://www.pbl.nl/onderwerpen/luchtverontreiniging/publicaties/emissieramingen-luchtverontreinigende-stoffen-nederland-rapportage-2017
  1. Rutledge-Jonker et al. Monitoringsrapportage NSL 2017 - Stand van zaken Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. RIVM Rapport 2017-0156. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2017. Beschikbaar op URL: https://www.nsl-monitoring.nl/rapportages-en-documenten/
  1. Monitoring NSL [Online]. 2018 (bezocht op 27 mrt 2018); Beschikbaar op URL: https://www.nsl-monitoring.nl/viewer/
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties

Over dit onderwerp

Luchtverontreiniging beïnvloedt de gezondheid nadelig na kortdurende (enkele uren tot meerdere dagen) maar ook na langdurige blootstelling (enkele maanden tot jaren). Fijnstof en stikstofdioxide vormen samen met ozon de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen als het gaat om de gezondheid.

Verergering van bestaande ziekten (aandoeningen van hart en vaten, luchtwegen en longen), verergering van klachten en symptomen en toename van verzuim op school en werk zijn belangrijke gezondheidseffecten van blootstelling aan luchtverontreiniging en fijnstof.1 Daarnaast kunnen in Nederland naar schatting 3.000 sterfgevallen direct worden toegeschreven aan luchtverontreiniging. Schattingen van het vroegtijdig aantal doden door levenslange blootstelling aan luchtverontreiniging variëren van 6.700 tot 12.900 personen.2 Ook van stikstofdioxide, een belangrijke indicator voor verkeersgerelateerde luchtverontreiniging, wordt vermoed dat het aanzienlijke gezondheidsrisico’s met zich mee brengt.3

Oudere mensen, kinderen en mensen met een hart- en vaatziekte of longaandoening zijn extra gevoelig voor vervuilende stoffen in de lucht; zij krijgen sneller gezondheidsklachten. Ook kunnen hart- en vaatziekten en klachten van de slijmvliezen ontstaan of verergeren door luchtvervuiling. Daarnaast hebben mensen die jarenlang in vervuilde lucht verblijven een iets hogere kans op longkanker en hart- en vaatziekten.4

Hoewel de gezondheidsrisico’s door afname van concentraties minder zijn geworden, veroorzaken de huidige luchtverontreinigingsniveaus nog steeds een verkorting van de gemiddelde gezonde levensverwachting met meer dan een jaar.2