Gezondheidsmonitor
5 Psychische gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft het percentage jongeren uit Westland dat is gepest of heeft gepest. Deze informatie is gebaseerd op de Jongerenenquête 2015 (12- tot en met 18-jarigen).

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

Een op de tien jongeren uit Westland is in de afgelopen drie maanden gepest

Uit de jongerenenquête blijkt dat 8% van de jongeren (12 tot en met 18 jaar) in Westland in de afgelopen drie maanden is gepest op school (tabel 1).4 In totaal 4% van de jongeren heeft zelf gepest. In Haaglanden is dit respectievelijk 9% en 5%.

Tabel 1. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat in de afgelopen drie maanden op school is gepest of heeft gepest, naar achtergrondkenmerken. Westland en Haaglanden, 2015.
Westland_5.2_Pesten_T1.png

Vier procent van de jongeren uit Westland werd online gepest in de afgelopen drie maanden

Vier procent van de jongeren (12 tot en met 18 jaar) is online gepest (cyberpesten) in de afgelopen drie maanden (tabel 2).4 Het percentage jongeren dat zelf op deze wijze heeft gepest is nul procent. In Haaglanden zijn de percentages respectievelijk 3% en 1%.

Tabel 2. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat in de afgelopen drie maanden via internet is gepest of heeft gepest, naar achtergrondkenmerken. Westland en Haaglanden, 2015.
Westland_5.2_Pesten_T2.png

 

  1. nu. Pesten [Online]. (bezocht op 11 dec 2017); Beschikbaar op URL: https://www.stoppestennu.nl/pesten.
  2. Nederlands Jeugd Instituut. Dossier Pesten [Online]. (bezocht op 28 aug 2017); Beschikbaar op URL: http://www.nji.nl/Pesten-Probleemschets-Gevolgen.
  3. Przybylski KA, Bowes L. Cyberbullying and adolescent well-being in England: a population-based cross-sectional study. The Lancet 2017, 1(1): 19-26.
  4. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenenquête 2015.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties

Over dit onderwerp

Pesten kan uit verschillende gedragingen bestaan. Het kan concreet zijn door iemand fysiek pijn te doen, eigendommen stuk te maken of te verstoppen. Het kan ook subtieler zijn door roddelen, buitensluiten, uitlachen of leugens te vertellen.1 Kinderen die regelmatig worden gepest hebben last van sociale en emotionele problemen en hebben vaker last van psychosomatische klachten (zoals hoofdpijn, slaapproblemen, buikpijn, bedplassen en vermoeidheid). Gepest worden vergroot gevoelens van eenzaamheid en depressie. Ook pesters kunnen sociale problemen krijgen door onaangepast gedrag en hebben een grotere kans op ernstige problemen in hun adolescentie; ze komen vaker met justitie in aanraking, drinken meer alcohol en zelfdoding komt meer voor onder deze jongeren.2

Cyberpesten, ofwel online of digitaal pesten, betreft het pesten via internet, telefoon of een tablet. Bijvoorbeeld het plaatsen van valse berichten onder een andere naam, het plaatsen van vervelende foto’s of bedreigingen. Deze vorm van pesten komt bij tieners minder vaak voor dan de eerder genoemde vormen van pesten.3