Gezondheidsmonitor
4 Lichamelijke gezondheid.svg

Deze tekst beschrijft het aantal gemelde personen met tuberculose en kenmerken van deze groep in de periode 2012-2017. De gegevens zijn afkomstig van de afdeling Tuberculosebestrijding van GGD Haaglanden.3

Alle leeftijden

Per jaar enkele nieuwe tuberculosepatiënten in Westland

In de periode 2012-2017 zijn in totaal 18 nieuwe tuberculosepatiënten uit Westland onder behandeling gekomen bij GGD Haaglanden (figuur 1); per jaar varieerde het aantal nieuwe patiënten tussen de één en acht patiënten. Over de jaren 2012-2017 was 27% van de nieuwe patiënten bij GGD Haaglanden afkomstig uit één van de acht gemeenten in de regio Zuid-Holland West, 72% uit Den Haag en 2% was elders woonachtig.3

Figuur 1. Aantal nieuw gemelde patiënten met tuberculose, Westland, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2012-2017.
Westland_4.3_Tuberculose_F1.png

Tuberculose komt vooral voor bij inwoners van niet-Nederlands afkomst

Tuberculose komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen; in Zuid-Holland West was in de periode 2012-2017 58% van de nieuwe tuberculosepatiënten man en 42% vrouw. Dit is vergelijkbaar met de landelijke cijfers (in 2016 was 58% man).4 Tussen 2012-2017 waren in Zuid-Holland West de meeste nieuwe patiënten tussen de 15 en 65 jaar (79%), 4% was onder de 15 jaar en 17% ouder dan 65 jaar. Ook dit is vergelijkbaar met landelijk (respectievelijk 80%, 6% en 15% in 2016).5

Tuberculose komt vooral voor bij inwoners van niet-Nederlandse afkomst. In Zuid-Holland West was in de periode 2012-2017 78% van de patiënten van niet-Nederlandse afkomst. Het betrof vooral inwoners van Eritrese/ Ethiopische afkomst (10%), en Indonesische (10%), Indiase (9%) of Somalische (8%) afkomst. Landelijk was in 2016 75% van de nieuwe tuberculosepatiënten van niet-Nederlandse afkomst waarbij de grootste groepen uit Eritrea/Ethiopië, Somalië en Marokko afkomstig waren.2,5

  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Tuberculose [Online]. (bezocht op 16 feb 2018); Beschikbaar op URL: https://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tuberculose
  2. KNCV Tuberculosefonds. Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding. Handboek Tuberculose 2017; beschikbaar op URL: https://www.kncvtbc.org/kb/handboek-tuberculose-nederland/
  3. GGD Haaglanden, afdeling Tuberculosebestrijding. Klik hier voor meer informatie over deze afdeling: https://www.ggdhaaglanden.nl/over/organisatie/infectiebestrijding-en-hygiene/tuberculosebestrijding.htm
  4. TBC-ONLINE, Tuberculose, KNCV (bezocht op 18 feb 2018); Beschikbaar op URL: http://www.tbc-online.nl/
  5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).Tuberculose in Nederland 2016, Surveillancerapport. Bilthoven, 2017.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties

Over dit onderwerp

Tuberculose (tbc) is een ernstige infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie. De ziekte veroorzaakt ontstekingen in het lichaam en komt meestal voor in de longen. Bij longtuberculose zijn de meest voorkomende klachten hoesten en bloed ophoesten, koorts, moeheid, vermagering en nachtzweten. Tuberculose wordt bijna altijd overgedragen via de lucht door hoesten van een patiënt met (besmettelijke) longtuberculose.

Risicogroepen voor tuberculose zijn asielzoekers en immigranten uit landen waar tuberculose veel voorkomt, gedetineerden met bepaalde risicofactoren (bijvoorbeeld afkomstig uit land waar tuberculose veel voorkomt of drugsverslaafd), personen met een verminderde afweer, illegalen, drugsverslaafden, dak- en thuislozen en personen die (bijvoorbeeld beroepsmatig) in contact komen met een besmettelijke patiënt.1,2

Tuberculose heeft een aparte plaats binnen de infectieziektebestrijding. De GGD speelt een actieve rol op het gebied van screening van risicogroepen en bij de begeleiding van de behandeling.