Gezondheidsmonitor
8 Leefstijl.svg

Deze tekst beschrijft het cannabisgebruik bij volwassenen (19 tot en met 64 jaar) en het soft- en harddrugsgebruik bij jongeren (12 tot en met 18 jaar). Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 en de Jongerenenquête 2015. In de Jongerenenquête 2015 is gevraagd naar het gebruik van softdrugs (cannabis, wiet) en harddrugs zoals XTC, cocaïne, paddo’s, amfetamine, LSD, GHB, lachgas en/of heroïne.

Volwassenen (19 tot en met 64 jaar)

Twee op de vijf inwoners van Westland heeft cannabis gebruikt

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 heeft 19% van de inwoners van Westland (19 tot en met 64 jaar) wel eens cannabis gebruikt, waarvan 4% in het afgelopen jaar (figuur 1).6 Ongeveer acht op de tien inwoners heeft nooit cannabis gebruikt.

Figuur 1. Cannabisgebruik van inwoners (19 tot en met 64 jaar). Westland 2016.
Westland_8.2_Drugs_F1.png

Het percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt is in 2016 vergelijkbaar met 2009 en 2012 (figuur 2).6

Figuur 2. Percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt, naar onderzoeksjaar. Westland, 2009-2016.
Westland_8.2_Drugs_F2.png

In Westland is het percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt lager dan in Haaglanden en Zuid-Holland West (tabel 1).6

Tabel 1. Percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt. Westland, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2016.
Westland_8.2_Drugs_T1.png

Het percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt is het hoogst bij 19- tot en met 34-jarigen

In Haaglanden neemt het percentage inwoners dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt af met de leeftijd (tabel 2).6 Zo heeft 18% van de 19- tot en met 34-jarigen het afgelopen jaar wel eens cannabis gebruikt, bij 50- tot en met 64-jarigen is dat 3%. Bij mannen is het percentage dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt hoger dan bij vrouwen. Hetzelfde geldt voor inwoners die ongehuwd, gescheiden of weduwe/weduwnaar zijn in vergelijking met inwoners die gehuwd zijn of samenwonen met een partner.

Ook bij inwoners die moeite hebben met rondkomen heeft een hoger percentage in het afgelopen jaar cannabis gebruikt

Bij inwoners die moeite hebben met rondkomen geldt dat een hoger percentage het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt dan bij inwoners die geen moeite hebben met rondkomen. Dit geldt ook bij inwoners met een laag inkomen in vergelijking met inwoners met een hoog inkomen. Verder heeft bij inwoners met een gemiddeld opleidingsniveau een hoger percentage het afgelopen jaar cannabis gebruikt dan bij inwoners met een laag of hoog opleidingsniveau.6

 

Tabel 2. Percentage inwoners (19 tot en met 64 jaar) dat in het afgelopen jaar cannabis heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Haaglanden 2016.
Westland_8.2_Drugs_T2.png
  • Etnische afkomst
  • Opleiding
  • Huishoudinkomen

Jongeren (12 tot en met 18 jaar)

Acht procent van de jongeren in Westland heeft ooit softdrugs gebruikt

Van de jongeren (12 tot en met 18 jaar) in Westland gebruikte 8% ooit softdrugs (cannabis of wiet).7 Dit is in Haaglanden 10%. Het percentage jongeren dat in de afgelopen vier weken softdrugs heeft gebruikt is in Westland 3%. In Haaglanden is dit 4% (tabel 3).

Tabel 3. Percentage jongeren (12 tot en met 18 jaar) dat in de afgelopen vier weken softdrugs (cannabis, wiet) heeft gebruikt, naar achtergrondkenmerken. Westland en Haaglanden, 2015.
Westland_8.2_Drugs_T3.png

Zes procent van de jongeren in Westland heeft ooit harddrugs gebruikt

Het percentage jongeren in Westland dat ooit harddrugs heeft gebruikt is 6%. In Haaglanden is dit 4%.7 Onder harddrugs wordt verstaan: (XTC (ecstasy, MDMA), cocaïne, paddo’s, amfetamine (uppers, pep of speed), LSD, GHB, lachgas en heroïne). Het percentage jongeren dat in de afgelopen vier weken harddrugs gebruikte is in Westland 3%. In Haaglanden ligt dit percentage op 1%.

  1. Wat zijn drugs? [Online]. 2016 (bezocht op 20 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-zijn-drugs/.
  2. Wat is het verschil tussen soft- en harddrugs? [Online]. 2016 (bezocht op 20 nov 2017); Beschikbaar op URL: https://www.jellinek.nl/vraag-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-soft-en-harddrugs/.
  3. RIVM: Centrum Gezond Leven (CGL). Loket gezond leven: gevolgen van drugsgebruik. [Online]. (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/drugs/cijfers-en-feiten/gevolgen-van-drugsgebruik-voor-de-gezondheid.
  4. Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Nationale Drug Monitor: Jaarbericht 2016. [Online]. 2016 (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://assets.trimbos.nl/docs/24dd30ba-464f-4dcd-a740-20ac058d310b.pdf.
  5. RIVM: Centrum Gezond Leven (CGL). Loket gezond leven: mogelijke oorzaken van drugsgebruik. [Online]. (bezocht op 12 okt 2017); Beschikbaar op URL: https://www.loketgezondleven.nl/gezonde-gemeente/drugs/cijfers-en-feiten/mogelijke-oorzaken-van-drugsgebruik.
  6. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
  7. Klik hier voor meer informatie over de Jongerenenquête 2015.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties

Over dit onderwerp

Met drugs worden stoffen bedoeld die invloed hebben op het bewustzijn. Drugs worden verdeeld in drie categorieën. Verdovende middelen (downers) zijn alcohol, morfine, heroïne, opium en slaap- en kalmeringsmiddelen. Cafeïne, nicotine, XTC, cocaïne en speed vallen onder de stimulerende middelen (uppers). Middelen die de waarnemingen veranderen (trippers) zijn paddo’s en LSD.1

In het onderstaande wordt ingegaan op het gebruik van soft- en harddrugs. Het onderscheid tussen soft- en harddrugs is in 1972 gemaakt. Met een gevarenschaal werd gekeken naar onder meer naar lichamelijke gevolgen, de kans op lichamelijke en geestelijke afhankelijkheid en de kans op maatschappelijke problemen. Cannabis (hasj en wiet) werden gezien als drugs met een geringer risico, softdrugs. Alle overige drugs worden beschouwd als harddrugs.2

Drugsgebruik kan leiden tot een verslaving of een overdosis. Drugsgebruik brengt verschillende (acute en lange termijn) gezondheidsrisico’s met zich mee, afhankelijk van het type drugs dat wordt gebruikt.3 Het frequent gebruiken van cocaïne kan bijvoorbeeld leiden tot ernstige bloedziekten en afwijkingen in de bloedvaten. Het gebruik van cannabis wordt in verband gebracht met angst-, paniek- en psychotische stoornissen.5 Bij jongeren die veel uitgaan en vrienden hebben die drugs gebruiken wordt door relatief een groot deel drugs gebruikt. Genetische aanleg kan een rol spelen bij het beginnen met drugsgebruik, maar heeft meer invloed op het blijven gebruiken van drugs.4