Gezondheidsmonitor
7 Kwetsbaar.svg

Deze tekst beschrijft het aantal meldingen van woningvervuilingen, binnengekomen bij het lokale meldpunt bezorgd van de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Dit meldpunt coördineert o.a. meldingen omtrent woningvervuilingen en toeleiding naar juiste zorg.

Meldingen (alle leeftijden)

Een klein aantal meldingen betreffende woningvervuilingen in Pijnacker-Nootdorp.

In 2016 is bij het Meldpunt Bezorgd in de gemeente Pijnacker-Nootdorp een klein aantal keer gemeld betreffende een woonvervuiling of een hygiënisch woonprobleem. Het aantal meldingen in Pijnacker-Nootdorp, Zuid Holland West en Haaglanden betreffende woningvervuiling is weergegeven in tabel 1.

Tabel 1. Aantal meldingen woningvervuilingen. Pijnacker-Nootdorp, Zuid Holland West en Haaglanden, 2016.
PN_7.2_Woningvervuiling_T1.png

a Bij aantallen onder de 7 worden de aantallen te klein om te presenteren. Hiervoor wordt in de tabel de corresponderende waarde als <7 gepresenteerd.

1 GGD Zaanstreek. Woningvervuiling. [Online]. (bezocht op 21 november 2017); beschikbaar op URL: https://www.ggdzw.nl/zorg_en_overlast/woningvervuiling

Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties

Over dit onderwerp

Een hygiënisch woonprobleem is een onhygiënische toestand van een gebouw of een terrein, veroorzaakt door het gedrag van een of meerdere bewoners. De onhygiënische toestand veroorzaakt ernstige overlast van stank of ongedierte, gevaar voor de volksgezondheid of infectiegevaar.1 Een woningvervuiling of een hygiënisch woonprobleem kan de gezondheid van de veroorzaker en van de mensen in de directe leefomgeving van de veroorzaker in gevaar brengen en de kans op ziekte verhogen.1