Gezondheidsmonitor
10 Gezondheidszorg.svg

Deze tekst beschrijft de opkomst van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp bij het bevolkingsonderzoek naar borstkanker (vrouwen van 50 tot en met 75 jaar), baarmoederhalskanker (vrouwen van 30 tot en met 60 jaar) en darmkanker (inwoners van 55 tot en met 75 jaar). De gegevens zijn afkomstig van Bevolkingsonderzoek Zuid-West, de organisatie die de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker uitvoert in de provincies Zuid-Holland en Zeeland.

Vrouwen (50 tot en met 75 jaar)

Acht op de tien vrouwen neemt deel aan screening borstkanker

In 2015 deed 81,8% van de uitgenodigde vrouwen (50 tot en met 75 jaar) uit Pijnacker-Nootdorp mee aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker (tabel 1). In 2013 was het percentage vrouwen dat deelnam 82,5%. In regio Zuid-West was het opkomstpercentage in 2015 75,4%.8

Tabel 1. Opkomstpercentage bevolkingsonderzoek borstkanker bij vrouwen van 50 tot en met 75 jaar, naar meetjaar. Pijnacker-Nootdorp en regio Zuid-West, 2012-2016.
PN_10.2_Bevolkingsonderzoek_T1.png

Vrouwen (30 tot en met 60 jaar)

Zes op de tien vrouwen neemt deel aan screening baarmoederhalskanker

In Pijnacker-Nootdorp lag het opkomstpercentage voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker onder vrouwen van 30 tot en met 60 jaar in 2016 op 62,4% (tabel 2). In de periode 2012-2015 schommelde het percentage vrouwen dat deelnam tussen de 69,6% en 73,3%. In regio Zuid-West was in 2016 het opkomstpercentage 54,3%.8

Tabel 2. Opkomstpercentage bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker bij vrouwen van 30 tot en met 60 jaar, naar meetjaar. Pijnacker-Nootdorp en regio Zuid-West, 2012-2016.
PN_10.2_Bevolkingsonderzoek_T2.png

Ouderen (55 tot en met 75 jaar)

Drie kwart van de ouderen neemt deel aan bevolkingsonderzoek darmkanker

In 2016 is het opkomstpercentage voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker onder inwoners van 55 tot en met 75 jaar in Pijnacker-Nootdorp 76,9%, in 2015 was dit 77,2% (tabel 3). In regio Zuid-West ligt het opkomstpercentage in 2016 op 69,3%.8

Tabel 3. Opkomstpercentage bevolkingsonderzoek darmkanker bij mannen en vrouwen van 55 tot en met 75 jaar, naar meetjaar. Pijnacker-Nootdorp en regio Zuid-West, 2015-2016.
PN_10.2_Bevolkingsonderzoek_T3.png
  1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bevolkingsonderzoek Borstkanker Nederland [Online]. (bezocht op 28 nov 2017); Beschikbaar op URL: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_borstkanker.
  2. Centrum voor bevolkingsonderzoek/Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Feitenoverzicht bevolkingsonderzoek borstkanker. 2016.
  3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. [Online]. (bezocht op 5 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_baarmoederhalskanker.
  4. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Factsheet baarmoederhalskanker. 2016.
  5. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). HPV - Humaan Papillomavirus. [Online]. (bezocht op 5 dec 2017); Beschikbaar op URL: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/H/HPV_Humaan_Papillomavirus.
  6. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bevolkingsonderzoek darmkanker. [Online]. (bezocht op 29 nov 2017); Beschikbaar op URL: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/B/Bevolkingsonderzoek_darmkanker.
  7. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Factsheet darmkanker. 2016.
  8. Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Jaarverslagen 2012 tot en met 2016. Rotterdam, 2013-2017.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties

Over dit onderwerp

In Nederland wordt onder de volwassen bevolking een drietal bevolkingsonderzoeken uitgevoerd; borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker.

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen in Nederland. Per jaar worden ongeveer 14.000 gevallen van (invasieve) borstkanker geconstateerd. Dit betekent dat één op de acht vrouwen in Nederland in haar leven borstkanker krijgt. Jaarlijks overlijden er ongeveer 3.000 vrouwen aan de gevolgen van borstkanker. Erfelijkheid is de grootste risicofactor van borstkanker. Vanaf 1990 bestaat er een landelijk bevolkingsonderzoek voor borstkanker in Nederland. In 2014 werden ongeveer 6.800 borstkankers ontdekt via het bevolkingsonderzoek.1,2

Per jaar krijgen ongeveer 700 vrouwen de diagnose baarmoederhalskanker en overlijden er 200 tot 250 vrouwen aan deze ziekte. Baarmoederhalskanker komt het meest voor bij vrouwen van 35 tot en met 45 jaar. Het wordt veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV).3,4 Vanaf het moment dat vrouwen seksueel actief zijn, kunnen ze besmet raken met dit virus. Sinds 2009 worden meisjes van 12 jaar gevaccineerd tegen HPV.5 Sinds 1996 is er een landelijk bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Zonder dit bevolkingsonderzoek zouden er ongeveer 500 vrouwen per jaar overlijden.3,4

In 2015 kregen ruim 15.000 mensen in Nederland kanker in de dikke darm. Daarmee is dit de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Ongeveer 1 op de 20 mensen krijgt in zijn of haar leven darmkanker. Jaarlijks overlijden er ongeveer 5.000 mensen aan deze ziekte. Darmkanker ontstaat meestal door een bultje in de wand van de dikke darm, een poliep genoemd. Poliepen komen in verhouding veel voor bij mensen ouder dan 55 jaar. Leeftijd is dan ook een van de belangrijkste risicofactoren bij het ontstaan van darmkanker. Daarbij hebben mensen waarvan een naast familielid darmkanker heeft gehad, meer kans om dit te krijgen. Om darmkanker zo vroeg mogelijk op te sporen, wordt vanaf 2014 het bevolkingsonderzoek naar darmkanker uitgevoerd. In dat jaar spoorde het bevolkingsonderzoek bijna 2.500 mensen met darmkanker op.6,7