Gezondheidsmonitor
9 Leefomgeving.svg

Deze tekst beschrijft de delen van Den Haag waar de hitteproblematiek het grootst is en de mate waarin inwoners van Den Haag verkoeling kunnen vinden tijdens warm weer. Deze informatie is gebaseerd op onderzoek van de Technische Universiteit (TU) Delft en de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder) van GGD Haaglanden. In de gezondheidsenquête is naar zowel verkoeling binnenshuis als buiten, in de tuin of buurt gevraagd.

Alle leeftijden

Grootste hitteproblematiek in Centrum en Laak, delen van Scheveningen en bedrijventerrein Zichtenburg

Den Haag wordt gekenmerkt door veel platte daken. Een bitumen (teer) dak kan in de zomer tot wel 60 graden heet worden en draagt zo aanzienlijk bij aan het warmte-eiland effect in Den Haag.3

De hitteproblematiek in Den Haag is het sterkst in de stadsdelen Centrum (inclusief Schilderswijk en Transvaal) en Laak (inclusief de Binckhorst), delen van Scheveningen en bedrijventerrein Zichtenburg.3

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Een op de zes inwoners van Den Haag kan zowel in huis als buiten onvoldoende verkoeling vinden

Volgens de Gezondheidsenquête 2016 vindt een kwart (26%) van de inwoners van Den Haag bij aanhoudend warm weer onvoldoende verkoeling in huis. Eveneens een kwart (25%) kan buiten in de tuin of buurt onvoldoende verkoeling vinden. Ongeveer één op de zes inwoners (17%) kan zowel binnen in huis als buiten onvoldoende verkoeling vinden bij aanhoudend warm weer.5

Het percentage inwoners dat bij aanhoudend warm weer onvoldoende verkoeling kan vinden binnen in huis en buiten in de tuin of buurt is in Den Haag hoger dan in Haaglanden (17% versus 14%). Over de periode 2012 en 2016 is er voor zowel de 19- tot en met 64-jarigen als de 65-plussers weinig tot niets veranderd in dit percentage.

Vooral in wijken met achterstand kunnen inwoners onvoldoende verkoeling vinden

Een kwart (24%) van de inwoners in wijken met achterstand kan bij aanhoudend warm weer onvoldoende verkoeling vinden in huis en buiten, in tuin of buurt; in wijken zonder achterstand is dit percentage 14% (tabel 1). Vooral inwoners in de stadsdelen Centrum, Escamp en Laak kunnen bij aanhoudend warm weer onvoldoende verkoeling vinden in huis of buiten.

In wijken met achterstand is eveneens het percentage inwoners dat onvoldoende verkoeling buiten in tuin of buurt kan vinden (35%) hoger dan in wijken zonder achterstand (20%).5

Tabel 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat bij aanhoudend warm weer onvoldoende verkoeling kan vinden binnen in huis en buiten in de tuin of buurt naar stadsdeel en wijk. Den Haag, 2012 en 2016.
DH_9.2_Verkoeling_T1.png
  • Wijk

Zie ook

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp in de Thematische rapportage Leefomgeving en Gezondheid:

www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheidsmonitoren-en-rapportages/gezondheid-en-leefstijl-volwassenen-en-ouderen.htm

  1. GGD-richtlijn medische milieukunde. Gezondheidsrisico’s van zomerse omstandigheden. RIVM Rapport 609400007/2012. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2012.
  2. Wuijts S, Vros AC, Schets FM, Braks MAH. Effecten van klimaat op gezondheid: Actualisatie voor de Nationale Adaptatiestrategie (2016). RIVM Rapport 2014-0044. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2014.
  3. Van der Hoeven F, Wandl A. Haagse hitte. Het Haagse warmte-eiland in kaart gebracht. TU Delft, Bouwkunde; 2017.
  4. Hitte-eilanden en wat je er tegen kunt doen. [Online]. 2017 (bezocht op 18 dec 2017); Beschikbaar op URL: https://hitte-eilanden.nl/wat-is-een-hitte-eiland/
  5. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties

Over dit onderwerp

Warme weersomstandigheden hebben verschillende effecten op de gezondheid. Vanaf een optimum rond 16 à 17 graden Celcius neemt het gezondheidsrisico toe bij oplopende temperaturen. Het is van belang om tijdens warm weer voldoende te drinken en voor voldoende verkoeling te zorgen. Langdurig warm weer kan leiden tot klachten zoals vermoeidheid, concentratieproblemen, duizeligheid en hoofdpijn. Ook kunnen huidproblemen optreden zoals jeuk en uitslag met blaasjes. Tenslotte bestaat bij aanhoudende hitte het risico van uitdroging en oververhitting. Chronisch zieken, ouderen, mensen met overgewicht en jonge kinderen zijn het meest kwetsbaar voor deze gezondheidsrisico’s. Bij extreme hitte treedt verhoogde sterfte op onder mannen van 75 jaar en ouder en vrouwen van 85 jaar en ouder. 1,2

Een warmte-eiland is een gebied waar de temperatuur hoger is dan in de omgeving ervan. Wanneer een stad zo’n warmte-eiland veroorzaakt, wordt gesproken van een stedelijk warmte eiland, ook wel aangeduid als hitte-eiland.1,3 Hitte-eilanden worden gekenmerkt door hoogbouw of andere bebouwing van meerdere verdiepingen en weinig vegetatie (parken, bomen), resulterend in weinig schaduw en verdampingskoeling. Daarnaast zijn  het ontbreken van wind en water, het gebruik van (vooral) donkergekleurde bouwmaterialen, daken en asfalt factoren die van invloed zijn op hitte in de stad.1-4