Gezondheidsmonitor
9 Leefomgeving.svg

Deze tekst beschrijft het voorkomen van vocht en schimmel in de woon- en slaapkamer van de inwoners van Delft. Deze informatie is gebaseerd op de Gezondheidsenquête 2016 (19 jaar en ouder).

Volwassenen en ouderen (19 jaar en ouder)

Een op de negen inwoners van Delft heeft last van vocht of schimmel in de woon- of slaapkamer

Elf procent van de inwoners van Delft (19 jaar en ouder) heeft in de afgelopen 12 maanden last gehad van vocht of schimmel in de woon- of slaapkamer. Dit zijn ongeveer 8.500 inwoners. Van de inwoners had 9% last van vocht of schimmel in de woonkamer en 6% in de slaapkamer.

Het percentage inwoners dat in de afgelopen 12 maanden last heeft gehad van vocht of schimmel in de woon- of slaapkamer is in Delft (11%) hoger dan in de regio Zuid-Holland West (7%) en vergelijkbaar met het percentage in Haaglanden (10%) (figuur 1).3

Figuur 1. Percentage inwoners (19 jaar en ouder) dat in de afgelopen 12 maanden last heeft gehad van vocht of schimmel in woon- of slaapkamer. Delft, Zuid-Holland West en Haaglanden, 2016.
Delft_9.2_Vocht_F1.png

Het percentage inwoners dat in de afgelopen 12 maanden last heeft gehad van vocht of schimmel in de woon- of slaapkamer is voor 19- t/m 64-jarigen in 2016 vergelijkbaar met dat in 2012 (figuur 2).3

Figuur 2. Percentage inwoners dat in de afgelopen 12 maanden last heeft gehad van vocht of schimmel in woon- of slaapkamer, naar leeftijd en onderzoeksjaar. Delft 2012-2016.a
Delft_9.2_Vocht_F2.png

Zie ook

Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp in de Thematische rapportage Leefomgeving en Gezondheid:

www.ggdhaaglanden.nl/over/publicaties-en-onderzoeken/gezondheidsmonitoren-en-rapportages/gezondheid-en-leefstijl-volwassenen-en-ouderen.htm

  1. Jongeneel WP, van Balen EC, Koudijs EA, Staatsen BAM, Houweling DA. Recente wetenschappelijke ontwikkelingen en beleid op een rij. RIVM rapport 630789003/2009. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2009.
  2. GGD-richtlijn medische milieukunde. Schimmel- en vochtproblemen in woningen. RIVM Rapport 609300022/2012. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), 2012.
  3. Klik hier voor meer informatie over de Gezondheidsenquête 2016.
Deel dit artikel
Print dit artikel
Abonneer je op de RSS feed
Download meerdere kernboodschappen en publicaties

Over dit onderwerp

De gezondheid van mensen wordt deels bepaald door de kwaliteit van het milieu in de woning. Een slecht binnenmilieu heeft een aanzienlijk effect op de gezondheid van bewoners, vooral bij gevoelige groepen zoals kinderen, ouderen en mensen met luchtwegklachten.1 Het binnenmilieu wordt voor een groot deel bepaald door de kwaliteit van de buitenlucht, maar binnenshuis kan de lucht ook slechter worden door bijvoorbeeld vocht, stoffen uit meubels, bouwmaterialen en schoonmaakmiddelen. Ongeveer een derde van alle meldingen van burgers die bij de afdeling Leefomgeving van GGD Haaglanden binnenkomt betreft vocht en schimmel. In een vochtige woning kan schimmel ontstaan en komen meer huisstofmijten voor. Dit kan zorgen voor meer luchtwegklachten, allergieën, luchtweginfecties en astma (zowel het ontstaan ervan als de toename van klachten).2